Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Školení pracovníků v sociálních službách v organizaci DOTYK II

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00116

Hlavním cílem projektu je posílení pracovních kompetencí zaměstnanců na pozici pracovník v sociálních službách v organizaci DOTYK II, o.p.s. To zahrnuje především jejich proškolení akreditovaným Kvalifikačním kurzem pro pracovníky v sociálních službách a dále proškolení specifičtějšími akreditovanými vzdělávacími kurzy, které prohloubí dovednosti a znalosti zaměstnanců v oblasti komunikace s klientem a jeho rodinou, relaxačních technik a prevence syndromu vyhoření a technik rozvoje kognitivní kondice. Součástí Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách bude rovněž odborná praxe, která upevní a konkretizuje pracovní návyky a bude praktickým nácvikem získaných pracovních dovedností a znalostí.
Realizaci vzdělávání CS zajistí akreditované vzdělávací instituce, kurzy budou nakoupeny v rámci veřejné zakázky.
Při sestavování vzdělávacího plánu zaměstnanců DOTYKu II je třeba přihlížet k tomu, aby ve vzdělávání CS akreditovanými kurzy byla zohledněna specifika cílové skupiny. Vysoce ceněná úspěšnost a inovativnost nabízených sociálních služeb DOTYKu II je úzce spojena s tím, že pracovníky v sociálních službách se stávají lidé, kteří mají sami zkušenost s duševním onemocněním a aktuálně jsou z hlediska projevů nemoci stabilizovaní.
Cílem projektu je:
- zapojení minimálně 12 osob z této CS do aktivit projektu,
- zajištění kvalifikačního vzdělávání zaměstnancům žadatele (na pozicích pracovníků v sociálních službách), kteří sami jsou zdravotně postižení (schizofrenním onemocněním),  plně přizpůsobeného jejich schopnostem a možnostem daným duševním onemocněním,
- vytvoření programu podpůrných aktivit  pro absolvování kvalifikačního vzdělávacího kurzu a dalších akreditovaných kurzů u této CS formou individuální a skupinové podpory.
Vedlejší efekt realizace projektu: Tento projekt podporuje přístup ke vzdělávání osobám, které si na základě získané kvalifikace v projektu mohou zajistit zaměstnání s dlouhodobější perspektivou.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 10. 2013 - 31. 7. 2014
 • Cílová skupina: Osoby se stabilizovaným duševním onemocněním pracující u žadatele na pozici pracovníka v sociálních službách.

Příjemce

 • DOTYK II, o.p.s.
 • IČ: 29277817
 • Sídlo:
  • Městská část: Vysoké Popovice
  • Město: Vysoké Popovice
  • Kraj: Jihomoravský kraj
 • http://www.dotyk2.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018