Zpět

Služby sociální prevence v Karlovarském kraji

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/05.00080

Projekt zajistí rozvoj a fungování služeb sociální prevence v Karlovarském kraji (dále jen KK). Reaguje na nový Střednědobý plán sociálních služeb v KK, který jasně vymezuje rozvoj sociálních služeb v KK, zejména v oblasti procesu transformace sociálních služeb v KK a v oblasti zavádění a rozvoje služeb pro osoby s duševním onemocněním. Zajistí rozvoj zejména sociálních služeb s vazbou na transformační procesy, které budou zajišťovat podpůrné procesy/služby uživatelům, kteří odejdou zejména z domovů pro osoby se zdravotním postižením. Uživatelé služeb se budou postupně zapojovat do plnohodnotného života svých vrstevníků, včetně jejich zapojení na trh práce. V projektu budou podpořeny osoby se zdravotním, zejména mentálním postižením, které budou podpořeny službami sociálně terapeutické dílny, podpora samostatného bydlení a sociální rehabilitace na celém území KK. Dále projekt podpoří rozvoj vybraných služeb sociální prevence, zejména pro osoby bez přístřeší, osoby do 26 let a matky s dětmi. Projekt přispěje ke zkvalitnění služeb sociální prevence v KK. Další aktivita projektu nastaví ucelenější pohled na hodnocení služeb v návaznosti na Regionální karty služeb, kterými budou poskytovatelé vázáni a na základě kterých bude vyhodnocována práce s uživateli - efektivita.


 


.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2014 - 31. 10. 2015
 • Cílová skupina: Osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody, osoby se zdravotním postižením, osoby bez přístřeší, osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně; zneužívané.

Příjemce

 • Karlovarský kraj
 • IČ: 70891168
 • Sídlo:
  • Ulice: Závodní
  • Číslo popisné: 353/88
  • Městská část: Dvory
  • Město: Karlovy Vary
  • Kraj: Krajský úřad Karlovarského kraje
  • PSČ: 36006
 • http://www.kr-karlovarsky.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
 • Investiční priorita: 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018