Zpět

Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji II

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/05.00065


Projekt se zaměřuje na poskytování vybraných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách (zejména služeb sociální prevence) a jejich dostupnost osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na území Královéhradeckého kraje. Cílem poskytování soc. služeb je napomoci cílovým skupinám plně se zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti; zejména pak umožnit jejich vstup či návrat na trh práce, udržení se na trhu práce nebo přístup ke službám, které návrat na trh práce umožňují. Výběr sociálních služeb a určení cílových skupin, pro které budou sociální služby v rámci tohoto projektu určeny, reflektuje potřeby kraje, které vyplývají ze střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb vyhotoveného na základě §95 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V rámci projektu bude kromě potřebných stávajících aktivit financováno i rozšíření těchto sociálních služeb, které vyplývají ze střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. V rámci individuálního projektu mohou být podporovány jednotlivé sociální služby v rozsahu základních činností, včetně dalších návazných (fakultativních) aktivit, jejichž cílem je uživatele aktivizovat ve smyslu jeho začlenění do společnosti a návratu na trh práce. Kraj zajistí poskytování sociálních služeb a jejich dostupnost cílovým skupinám prostřednictvím dodavatelů, kteří budou vybráni v rámci zadávacího řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 10. 2012 - 31. 3. 2015
 • Cílová skupina: - Osoby se zdravotním postižením; - Děti, mládež a mladí dospělí; - Oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané; - Osoby bez přístřeší

Příjemce

 • Královéhradecký kraj
 • IČ: 70889546
 • Sídlo:
  • Ulice: Pivovarské náměstí
  • Číslo popisné: 1245/2
  • Městská část: Hradec Králové
  • Město: Hradec Králové
  • Kraj: Královéhradecký kraj
  • PSČ: 50003
 • http://www.kr-kralovehradecky.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
 • Investiční priorita: 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018