Zpět

Snižování administrativní zátěže a přiblížení veřejných služeb občanům

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00002

Cílem projektu je konkrétními aktivitami posílit efektivnost výkonu veř. správy a veř. služeb Města Nový Bydžov.


 


Specifické cíle:


1. zpracování Strategického plánu rozvoje města


2. zpracování Komunitního plánu soc. služeb na r. 2014-2016 a Programu podpory kultury a sportu do r.2016


3. zavedení On-line systému rezervace termínů na vybrané agendy přes web města


4. zpracování a impl. systémového řešení samosprávních dotazů občanů vč. poskytnutí zp. vazby a archivace dotazů


 


Cíle jsme definovali dle metody SMART:


S- jasně definované


M- měřitelné s ověřitelnými výstupy


A, R, T- nastavené tak, aby byly dosažitelné:


a) při běžném provozu úřadu


b) ve stanoveném harmonogramu a nastavených předpokládaných nákladech


c) se zapojeným real.týmem

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2013 - 30. 11. 2014
 • Cílová skupina: Vybraní zaměstnanci úřadu se podíleli již na definování projektového záměru a následně i cílů projektu.; ; Referenti v prvních měsících roku 2012 informovali vedoucí o přáních občanů zajistit on-line rezervaci termínů vybraných agend přes web města. Sami úředníci tuto novinku ve své práci vítají, protože jim umožní sledovat počty žadatelů a vytíženost jednotlivých agend v čase, dále jim usnadní práci v komunikaci s daným klientem - občanem a celkově jim vytvoří příznivější podmínky v osobním jednání s občanem.; ; Pádným argumentem pro zavedení on-line systému rezervace úředníků byl i fakt, že na městském úřadě v Novém Bydžově jsme zaznamenali prokazatelný 17% nárůst žádostí o vydání OP místně nepříslušných občanů.; ; ; ; Vedoucí odborů vznesli požadavek na zpracování a implementaci systémového řešení samosprávních dotazů občanů. Sami se chtějí podílet na tomto řešení, které má zkvalitnit odpovědi občanům tak, aby odpověď byla pro občana jasná a srozumitelná a podaná mu v určeném čase. Evidence a archivace dotazů pak ulehčí práci úředníkům pro přípravu odpovědí na obdobné dotazy.

Příjemce

 • Město Nový Bydžov
 • IČ: 00269247
 • Sídlo:
  • Ulice: Masarykovo náměstí
  • Číslo popisné: 1
  • Městská část: Nový Bydžov
  • Město: Nový Bydžov
  • Kraj: Královéhradecký kraj
  • PSČ: 50401
 • http://www.novybydzov.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018