Zpět

Sociálně terapeutické dílny - Pardubice

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.02/86.00178

Projekt je inovativní v tom, že podporuje uplatnění cílové skupiny na trhu práce, s využitím efektivně nastavené metodiky sociální služby. Sociální služba je rozdělena do tří základních stupňů rehabilitace, které na sebe vzájemně navazují. Toto nastavení podporuje uživatele služby v progresivním postupu, kdy v prvním stupni rehabilitace (rehabilitační dílna) si osvojí základní návyky - denní režim, pravidelná docházka, práce v kolektivu. Ve druhém stupni rehabilitace (pracovně rehabilitační dílny) si osvojí již konkrétní dovednosti v jedné z provozovaných dílen - šící, rukodělná. V těchto dílnách je kladen větší důraz na kvalitu a přesnost při konkrétních činností a zároveň jsou upevňovány návyky získané v prvním stupni rehabilitace.


Třetím stupněm rehabilitace je "podpora zaměstnávání". Podporu zaměstnání zajišťuje pracovní konzultant, který s uživatelem individuálně pracuje na hledání vhodného pracovního místa a společně provádí individuální nácviky praktických a komunikačních dovedností důležitých pro pracovní uplatnění v běžném zaměstnání a zároveň pomáhá uživateli při komunikaci s budoucími zaměstnavateli. V rámci spolupráce s úřadem práce a dalšími neziskovými organizacemi z Pardubického kraje bude uživatele služby intenzivně podporovat při hledání pracovního místa. V případě zájmu, uživatele navštěvuje v novém zaměstnání, pomáhá mu řešit každodenní pracovní situace a zároveň komunikuje se zaměstnavateli. 


 


Zákon o zaměstnanosti definuje skupiny uchazečů o zaměstnání, kterým je věnována ze strany sociálních institucí zvýšená pozornost z důvodu různých, vesměs kombinovaných handicapů, např. zdravotní stav, věk, pohlaví, společenská znevýhodněnost apod. Mezi tyto skupiny patří i osoby s duševním onemocněním, na něž je projekt zaměřen.


Česká republika je podle údajů Světové zdravotnické organizace na prvním místě v počtu dní pracovní neschopnosti v roce, z toho 40 procent zameškaných dní mají na svědomí právě duševní choroby. Hlavní příčinou je nedostatek rehabilitačních služeb (dílen, tréninkových zařízení či poraden) zaměřených na obnovu pracovní činnosti a odstranění předsudků široké veřejnosti.


Osoby s duševním onemocněním se potýkají s řadou problémů, neboť jejich onemocnění se promítá a postihuje široké spektrum oblastí jejich života. Postihuje zdravotní, pracovní a vztahovou oblast jedinců. Mívají tendence uchylovat se k izolaci od společnosti, nedokáží si vytvořit nebo udržet osobní podpůrný sociální systém. Prokazují neschopnost zorganizovat si svůj denní režim a smysluplný program bez asistence jiné  osoby. Bývají zvýšeně zranitelní a mývají nízkou frustrační toleranci. Z tohoto důvodu se obvykle nedokáží vyrovnat s neporozuměním, odstupem a nedůvěrou osob ve svém okolí. Dalším problémem, kterému osoby s duševním onemocněním musí čelit, je výrazná stigmatizace duševního onemocnění. Pod vlivem předsudků mívají pocity méněcennosti, mají sklony se podceňovat a mají většinou nízké sebevědomí.


Osoby s duševním onemocněním mají v důsledku svého onemocnění problémy v oblasti nalezení, případně udržení vhodného zaměstnání. Díky svému onemocnění často ztrácí již zažité pracovní návyky a schopnosti a pro jejich budoucí uplatnění je služba sociálně terapeutických dílen velmi přínosná. Pomáhá totiž nejenom osvojit pracovní návyky a získat nové dovednosti, ale v neposlední řadě pomáhá odstranit, nebo alespoň potlačit i většinu dalších problémů spojených s jejich nemocí.


 


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu sociálně terapeutické dílny jsou lidé s duševním onemocněním. Základní charakteristikou cílové skupiny je narušení více různých sociálních rolí a dlouhodobost onemocnění. Mají velmi často oslabeny různé sociální role. Potřebují podporu po propuštění z léčebny. Prokazují neschopnost zajistit si tuto pomoc bez asistence, nedokáží si vytvořit nebo udržet osobní podpůrný sociální systém. Potřebují pomoci v základních životních dovednostech jako je např. bydlení, práce.; Mnoho lidí s duševním onemocněním stojí tváří v tvář dalším omezením vyplývajících z individuálních okolností:; - malý finanční příjem;; - stigmatizace;; - dlouhodobá hospitalizace;; - nedostupnost sociálních služeb;; - nedostatek informací;; - nedostatek sociální podpory.; Osoby s duševním onemocněním mají v důsledku svého onemocnění problémy v oblasti nalezení, případně udržení vhodného zaměstnání. Díky svému onemocnění často ztrácí již zažité pracovní návyky a schopnosti a pro jejich budoucí uplatnění je služba sociálně terapeutických dílen velmi přínosná. Pomáhá totiž nejenom osvojit pracovní návyky a získat nové dovednosti, ale v neposlední řadě pomáhá odstranit, nebo alespoň potlačit i většinu dalších problémů spojených s jejich nemocí.; Cílem projektu je umožnit uživatelům cílové skupiny uplatnit se na trhu práce. Zaměstnání je jednou ze základních oblastí sociálních vztahů budovaných mimo vlastní rodinu. Možnost a schopnost pracovat a být zaměstnán je důležitým aspektem sebehodnocení a sebedůvěry. Proto je nezbytné zřizovat programy pracovní rehabilitace a podpory zaměstnávání, které mohou duševně nemocným umožnit najít si zaměstnání a uspět v něm.; Cílová skupina patří k ohrožené skupině na trhu práce, u které procento z celkového počtu nezaměstnaných v regionu stále roste. Uskutečněný projekt podporuje cíl. skupinu v jejím uplatnění na trhu práce a její zařazení do společnosti. Projekt přispěje ke zlepšení postavení cíl. skupiny na trhu práce a k její aktivizaci

Příjemce

 • CEDR Pardubice o.p.s.
 • IČ: 27547850
 • Sídlo:
  • Ulice: Jana Palacha
  • Číslo popisné: 324
  • Městská část: Pardubice
  • Město: Pardubice
  • Kraj: Pardubický kraj
  • PSČ: 53002
 • http://www.cedrops.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018