Zpět

Soulad rodiny a podnikání u žen na Praze - západ

Registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/76.00230

Cílem projektu je zlepšení situace v oblasti rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života na Praze - západ. Nastavení projektu vychází z podrobné analýzy výchozí situace a ze specifik regionu. Projekt se zaměřuje zejména na ženy vracející se po mateřské/rodičovské dovolené (MD/RD) a péči o závislou osobu do práce, dále na ženy pečující o závislou osobu a ženy začínající podnikání a vykonávající samostatnou výdělečnou činnosti.


 


Projekt má 8 aktivit. První je úvodní diagnostika, která si klade za cíl najít silné a slabé stránky účastnic. Na základě pohovoru s psychologem specialistou budou účastnicím navrženy vzdělávací bloky na míru. Další aktivita – Příprava sdílené kanceláře a její provoz umožní začínajícím i již zkušenějším podnikatelkám využít zázemí kanceláře pro své obchodní aktivity. Zároveň zde budou probíhat kurzy.  Smyslem třetím klíčové aktivity je nabídnout ženám kvalitní vzdělávací kurzy. Čtvrtá aktivita spočívá v možnosti on-line poradenství k odborným tématům. Díky páte aktivitě bude současně s průběhem kurzů zajištěno hlídání pro děti jejich účastnic. Šestá aktivita zajistí informovanost cílové skupiny i široké veřejnosti o průběhu a výsledcích realizace projektu – Internetový webový portál.  Sedmá klíčové aktivita se věnuje informování veřejnosti a dotčených subjektů mimo jiné zorganizováním workshopu na téma rovných příležitostí a slaďování pracovního a soukromého života. Poslední aktivita spočívá v řízení, koordinaci a hodnocení projektu.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2012 - 28. 2. 2015
 • Cílová skupina: - Ženy začínající podnikání a vykonávající samostatnou výdělečnou činnosti; - Osoby pečující o závislého člena rodiny; - Ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce

Příjemce

 • Ing. Petra Jedličková
 • IČ: 74613057
 • Sídlo:
  • Ulice: Od Cholupic
  • Číslo popisné: 549
  • Městská část: Dolní Břežany
  • Město: Dolní Břežany
  • Kraj: Středočeský kraj
  • PSČ: 25241
 • http://www.zenavkurzu.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018