Zpět

Specifické vzdělávání a RLZ ve společnosti Slévárna Pilana Hulín, spol. s r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/B3.00134

Společnost Slévárna Pilana Hulín, spol. s r.o. se sídlem v Hulíně zaměstnává 87 zaměstnanců. Společnost je komerční slévárnou a obrobnou, která zpracovává nejrůznější druhy ocelových a litinových materiálů, jejíž výrobky mají uplatnění v papírenském, potravinářském, strojírenském, železničním a automobilovém průmyslu (veteráni).


Podpora z OP LZZ umožnila společnosti dosáhnout zvýšení a rozšíření odborné kvalifikace  a udržení vysoké úrovně technických dovedností klíčových pracovníků a výrobních týmů realizující specifické výrobní projekty, což se zprostředkovaně projevuje ve vyšší efektivitě, lepší kvalitě slévárenských produktů a rovněž v celkové konkurenceschopnosti celé organizace poskytující své služby v oblasti slévárenství.


Cíle projektu byly dosaženy prostřednictvím realizace vzdělávacího programu, který je sestaven dle potřeb cílové skupiny, jenž byl identifikován analýzou, která definovala zaměstnance podílející se na odborných specifických, technických výrobních projektech jako nejpotřebnější cílovou skupinu pro realizaci vzdělávacího plánu. Účastníci projektu absolvovali vzdělávací aktivity zaměřené na rozvoj a rozšíření jejich odborných kompetencí, jež jsou nezbytné k výkonu konkrétní profese.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 12. 2013 - 31. 3. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou zaměstnanci firmy Slévárna Pilana Hulín, spol. s r.o. Cílovou skupinu tvoří celkem 62 zaměstnanců, rozdělených do kategorií top management, THP pracovníci a dělníci.; Výstupy a výsledky projektu mají přímý vliv na školené zaměstnance, na jejich výkon, na prohloubení jejich profesních znalostí, které již využívají při výkonu své práce. Potřeby vzdělávání byly zjištěny z analýzy potřeb cílové skupiny.; S cílovou skupinou pracuje realizační tým složený z projektového manažera, projektového koordinátora a projektového administrátora. Vzdělávání bylo zajištěno vybranými dodavateli vzdělávacích služeb a interními lektory.; Rozdělení cílové skupiny:; 1. Top management; - tato skupina se vzdělávala v klíčové aktivitě projektu č. 07; - vedení společnosti; 2. THP pracovníci; - tato skupina se vzdělávala ve všech klíčových aktivitách projektu (klíčové aktivity č. 03 až 08); - technolog, konstruktér, mistr, kontrolor THP, obchodník; 3. Dělníci; - tato skupina se vzdělávala v klíčových aktivitách projektu č. 05 a 06; - modelář, formíř, tavič - odlévač, obsluha tavící pece, brusič, kontrolor D

Příjemce

 • Slévárna Pilana Hulín, spol. s r.o.
 • IČ: 18189440
 • Sídlo:
  • Ulice: Nádražní
  • Číslo popisné: 804
  • Městská část: Hulín
  • Město: Hulín
  • Kraj: Zlínský kraj
  • PSČ: 76824
 • http://www.slevarnahulin.com

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA IV

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018