Zpět

Specifické vzdělávání interních lektorů a zaměstnanců (strojvedoucích) v oblasti technických znalostí modernizovaných lokomotiv společnosti ČD Cargo, a.s.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/B3.00289

Obsahem projektu je vytvoření komplexního systému specifického vzdělávání zaměstnanců ČD Cargo spočívající ve školení technických vlastností dvou modernizovaných hnacích vozidel společnosti (753.7 a 363.5).


Toto školení bude založeno na konceptu Blended learning, který je postaven na účinné kombinaci prezenční výuky s elektronickým kurzem. Samotnému školení bude předcházet tvorba náplně obou školení a školícího materiálu pro prezenční výuku, dále odborní metodici proškolí interní lektory (cílová skupina), kteří poté provedou prezenční školení provozních zaměstnanců - strojvedoucích (druhá cílová skupina).


Cílem je prohloubení kvalifikace členů cílových skupin prostřednictvím dalšího profesního specifického vzdělávání včetně přípravy interních lektorů.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2014 - 30. 4. 2015
 • Cílová skupina: 12 interních lektorů; 500 provozních zaměstnanců (strojvedoucích)

Příjemce

 • ČD Cargo, a.s.
 • IČ: 28196678
 • Sídlo:
  • Ulice: Jankovcova
  • Číslo popisné: 1569/2c
  • Městská část: Holešovice
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 17000
 • http://www.cdcargo.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA IV

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018