Zpět

Specifické vzdělávání leteckých inženýrů

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/B3.00093

Specifické vzdělávání AERO Vodochody AEROSPACE, a.s. (AVA) souvisí s orientací společnosti na mezinárodní dělbu práce v oblasti leteckého inženýrství a konstrukce letounů z pokročilých dílů a materiálů. Rozhodující podíl zakázek v globálním měřítku obdrží strojírenské podniky, které na trh práce přinášejí inovace, znalosti technologií a materiálů a bezvadné procesy výroby. AVA se zaměřila na jeden z nejsložitějších konstrukčních dílů letounů- náběžnou hranu křídel. Specifické vzdělávání je zaměřeno do úzce vymezené oblasti výroby leteckých dílů. Vzdělávání má za cíl připravit profesionální týmy leteckých konstruktérů a technologů výroby. Souvisejícím školením pro týmy konstruktérů je úzce specializovaný kurz na pevnostní a dynamické výpočty náběžných hran. Jedná se o specializovanou znalost, která ovlivňuje aerodynamické a fyzikální vlastnosti křídla, a tím i schopnost letounu manévrovat. Navazující školení je zaměřeno na výrobu náběžných hran křídel. Specifické kurzy jsou zaměřeny na technologie obrábění kovů a kompozitních materiálů. Rozšíření znalostí o vlastnostech materiálů a povrchových úpravách. Cílem je naučit letecké techniky bezvadně vyrobit a smontovat náběžné hrany křídel složené z kovových a kompozitních materiálů. Rozhodující jsou znalosti defektoskopických metod. Technologie výroby je u každého letounu jiná. Konstruktéři i technologové musí být schopni dle požadavků zákazníka sestavy dílů křídla navrhnout i vyrobit. Zvyšování specifické kvalifikace konstruktérů má zásadní vliv na mezinárodní konkurenceschopnost AVA.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2014 - 30. 4. 2015
 • Cílová skupina: Zaměstnanci

Příjemce

 • AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
 • IČ: 24194204
 • Sídlo:
  • Ulice: U Letiště
  • Číslo popisné: 374
  • Městská část: Dolínek
  • Město: Odolena Voda
  • Kraj: Středočeský kraj
  • PSČ: 25070
 • http://www.aero.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA IV

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018