Zpět

Specifické vzdělávání NATE

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/B3.00222

 


Předmětem projektu je vytvoření pružného systému specifického vzdělávání zaměstnanců, který bude reagovat potřeby zaměstnanců společnosti v oblasti specifických výrobních procesů a výuka zaměstnanců ve výrobních postupech typických a jedinečných pro společnost NATE - nápojová technika a.s. zaměřených na výrobu elektronického plnícího systému, myčky lahví, kontrolního zařízení a uzavíračky skleněných lahví. Specifická školení jsou vázána na současné nebo očekávané pracovní pozice a reflektují vzdělávací potřeby jednotlivých cílových skupin a podskupin. Součástí projektu jsou i odborná školení, která vhodně doplňují školení specifická a dávají tak předkládanému projektu logický celek. Očekávanými dopady projektu směrem k cílové skupině zaměstnanci jsou zvýšení kvalifikace, posílení udržitelnosti pracovních pozic a zvýšení klíčových znalostí a dovedností v prostředí společnosti. V rámci projektu proběhne příprava podnikových lektorů, kteří budou zajišťovat školení zaměstnanců ve specifických znalostech po ukončení doby realizace projektu. Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci žadatele, ženy i muži. Pro potřeby projektu byli zaměstnanci rozděleni do 6 cílových podskupin ve vazbě na jejich pracovní zařazení, aktuálně zastávané a případně budoucí pracovní pozice. Zapojení účastníků do projektu je v souladu s principy rovných příležitostí.Realizace projektu bude probíhat ve formě definovaných klíčových aktivit, které přesně popisují dílčí cíle a vlastní náplň projektu. Projekt bude zajišťovat zkušený realizační tým z řad zaměstnanců žadatele, který nabyl bohatých zkušeností při realizaci školicích aktivit, které společnost pro zaměstnance organizuje. Pro teoretickou a praktickou výuku budou využity prostory žadatele.


Vzdělávání bude udržitelný i po ukončení podpory z OPLZZ.


 


 


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2014 - 30. 4. 2015
 • Cílová skupina: Zaměstnanci, Zaměstnavatelé

Příjemce

 • NATE - nápojová technika a.s.
 • IČ: 26341719
 • Sídlo:
  • Ulice: Žižkova
  • Číslo popisné: 1520
  • Městská část: Chotěboř
  • Město: Chotěboř
  • Kraj: Kraj Vysočina
  • PSČ: 58301
 • http://www.nate.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA IV

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018