Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Specifické vzdělávání pro posílení konkerenceschopnosti MAJAK-SOFTWARE

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/B3.00059

Společnost se pohybuje na trhu již od r.1991. Aby byla společnost schopna zkvalitňovat poskytované služby (vysoce závislé na znalostech a dovednostech zaměstnanců), eliminovat rizika ohrožující její konkurenceschopnost a posílit svou pozici na stávajícím trhu (+vstoupit na nové), plánuje v rámci projektu investovat do profesního, specifického vzdělávání, prostřednictvím realizace těchto KA:


KA1: Projektové řízení


KA2: Příprava specifického vzdělávání (příprava kurzů a naplnění e-learningového programu)


KA3: Školení implementace vlastního IS


KA4: Vyhodnocení a ukončení projektu


 


Potřeba realizace projektu vychází ze SWOT analýzy společnosti (viz příloha 008), z dlouhodobé strategie rozvoje společnosti a potřeb identifikovaných u samotných zaměstnanců (jejich slabá místa vs. potenciál k rozvoji). Naléhavá potřeba panuje v oblasti implementace vlastního dokončeného produktu "IS Majak" u koncových zákazníků - ta se totiž ukázala v praxi jako slabé místo cílové skupiny, které vyžaduje důsledné a komplexní řešení. Všechny tyto potřeby byly zjišťovány (a následná opatření navržena) v přípravné fázi projektu.


 


Cílovou skupinu tvoří 10 zaměstnanců: vývojář (3); implementátor (7).


 


Vzdělávání zaměstnanců zahrnuje školení s přímým a zásadním vztahem k jejich současnému i budoucímu postavení ve firmě, tj. budou rozšířeny hlavně ty kompetence, které jsou nepřenositelné do jiné firmy a to z toho důvodu, že se jedná o školení v oblasti implementace IS, který společnost sama vyvinula (tj. jen ona vlastní zdrojový kód a licenci na tento IS). Blíže viz KA č.3.


Hlavním cílem projektu je posílení konkurenceschopnosti společnosti, prostřednictvím cíleného specifického vzdělávání, reagujícího na slabá místa/potenciál zaměstnanců, cíle společnosti a požadavky trhu. Hlavní cíl bude naplněn prostřednictvím specifických cílů (blíže viz příloha č. 009).


Relizace KA bude zajištěna realizačním týmem (PM, FM + 2 interní lektoři: systémový analytik produktu a vývojový analytik produktu IS Majak).


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 3. 2014 - 31. 12. 2014
 • Cílová skupina: Předmětem projektu je rozšíření a prohloubení specifického vzdělávání CS 191 zaměstnanců z útvaru výroby (143), logistiky ( 32), kvality (9) a THP (7).

Příjemce

 • MAJAK-SOFTWARE spol. s r.o.,
 • IČ: 64833445
 • Sídlo:
  • Ulice: Závodu míru
  • Číslo popisné: 233/70c
  • Městská část: Stará Role
  • Město: Karlovy Vary
  • Kraj: Karlovarský kraj
  • PSČ: 36017
 • http://www.majak.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA IV

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018