Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Specifické vzdělávání pro vývoj fotogrammetrického systému

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/B3.00085

Věcně je projekt zaměřen na realizaci vzdělávání ve vzdělávacích modulech/programech formulovaných v jednotlivých klíčových aktivitách:


1. Digitální fotografie v současném lékařství a specifika kalibrace


2. Optické distorze způsobené použitou technologií


3. Tvorba matematického modelu optické soustavy a jeho kalibrace


- příprava osnov, metodiky a výukových materiálů


- realizace jednotlivých modulů/programů pro cílovou skupinu


Účastníky projektu jsou zaměstnanci na odborných pozicích programátor a vedoucí vývoje.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2014 - 30. 4. 2015
 • Cílová skupina: zaměstnanci společnosti na pozicích programátorů a vedoucího vývoje

Příjemce

 • Webdevel s.r.o.
 • IČ: 28597192
 • Sídlo:
  • Ulice: Pohraniční
  • Číslo popisné: 3135/16
  • Městská část: Moravská Ostrava
  • Město: Ostrava
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 70200
 • http://www.webdevel.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA IV

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018