Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Specifické vzdělávání pro zvýšení konkurenceschopnosti kotlů na spalování celých balíků slámy a vzdušníků Step TRUTNOV

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/B3.00218

 


 


Cílem projektu je: Zvýšit konkurenceschopnost výroby 2 našich unikátních a strategických produktů, KOTLŮ NA SPALOVÁNÍ CELÝCH BALÍKŮ SLÁMY (75 - 5 000 kW) a VZDUŠNÍKŮ (tj. tlakové nádoby řad TN - VL, TN - VS), skrze profesní specifické vzdělávání zaměstnanců podniku zaměřené právě na výrobu těchto strategických produktů.


Cíl projektu vychází z DLOUHODOBÉ PODNIKOVÉ STRATEGIE, jejíž součástí je i záměr kontinuálně zkvalitňovat a zefektivňovat výrobu zaběhnutého programu, o který je na trhu největší zájem, a tím dosahovat nejen vyšší ziskovosti z jeho prodeje, ale také stabilizace pracovních míst v podniku. Program EDUCA nám nabízí jedinečnou příležitost pro zkvalitnění a zefektivnění výroby tohoto strategického programu specifickým profesním školením zaměstnanců, které pokryje zjištěné VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY zaměstnanců v této oblasti.


Cíle bude dosaženo realizací 4 SPECIFICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ pečlivě definovaných na základě dlouhodobého monitoringu naší produkce a rozvojových pohovorů se zaměstnanci podniku. Specifičnost kurzů je dána vazbou na výrobní technologie a technologické postupy výroby dvou výše uvedených skupin produktů, které jsou výsledkem vlastních konstrukčních řešení našeho podniku a jsou patentované, znalosti a dovednosti, které si naši zaměstnanci osvojí, tudíž nejsou přenositelné do konkurenčních podniků zabývajících se výrobou obdobného programu.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 11. 2013 - 31. 10. 2014
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu je 32 zaměstnanců Step TRUTNOV, zapojených do výroby kotlů na spalování celých balíků slámy (75 - 5 000 kW) a výroby ležatých a stojatých vzdušníků (TN - VL, TN - VS). V cílové skupině jsou zaměstnanci ze všech úrovní podniku, jak řadoví zaměstnanci (svářeči, seřizovači, údržbáři, operátoři atd.; 3kurzy), tak vedoucí zaměstnanci (vedoucí výroby, manažer kvality, atd.; 1 kurz). Celá cílová skupina projektu a eho dopad jsou umístěny do TRUTNOVA (Královehradecký kraj).

Příjemce

 • Step TRUTNOV a.s.
 • IČ: 25276956
 • Sídlo:
  • Ulice: Horská
  • Číslo popisné: 695
  • Městská část: Dolní Staré Město
  • Město: Trutnov
  • Kraj: Královéhradecký kraj
  • PSČ: 54102
 • http://www.steptrutnov.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA IV

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018