Zpět

Specifické vzdělávání TS

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/92.00362

Cílem projektu je zejména posílit systém interních lektorů především v oblasti specifického vzdělávání zaměstnanců (CS) výroby, vývoje a kvality. Důvodem je nutnost navázat na restrukturalizační a stabilizační etapu vývoje společnosti a rychle nastartovat programy zaměřené na rozvoj lidských zdrojů (LZ) s nepřenositelnými dovednostmi, aby se neztratil jejich zájem a silná motivace včetně potřeby dále rozvíjet získané know-how.


 


Technistone, a.s. je jediným producentem tvrzeného kamene v středoevropském regionu, s unikátní technologií výroby Bretonstone, kterou dále ve svém vývojovém středisku zdokonaluje a patentově nové produkty chrání. V současné době řešíme i další projekty ve spolupráci se zahraničními i tuzemskými VŠ a vývojovými centry zaměřenými na vývoj nových a zdokonalení vlastních produktů.


 


Při přípravě projektu jsme si v návaznosti na strategické priority a analýzu LZ identifikovali hlavní směry rozvoje a návazně na tyto informace plánujeme zařadit do projektu 81 osob z celkového počtu 163. Jedná se o zaměstnance výroby, kvality a vývoje (technologie, laboratoř) aj. Systém vzdělávání bude posílen především interními lektory (14 na specifické, 2 na obecné doplňující vzdělávání) a dalším interním předáváním poznatků a informací. Externí lektoři na specifické vzdělávání budou řešeni především z řad spolupracujících kateder VŠ, dodavatelů surovin, technologií aj. a s ohledem na specifičnost školení se bude jednat o školení připravená na míru.


Jsme si vědomi, že bez finančních prostředků ESF by nebylo možné realizovat tak náročné vyškolení interních lektorů včetně zapojení hlavního nositele know-how Bretonstone - firmy Breton s jejími školiteli v externích školeních. Společnost proto vytváří vzdělávací systém, který bude moci využívat dlouhodobě a s vlastními zdroji. Projekt je zaměřen především na specifické vzdělávání.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2013 - 30. 11. 2014
 • Cílová skupina: Cílovou skupinu tvoří 81 osob z celkového počtu 163 zaměstnanců společnosti.

Příjemce

 • Technistone, a.s.
 • IČ: 25932080
 • Sídlo:
  • Ulice: Bratří Štefanů
  • Číslo popisné: 1070/75a
  • Městská část: Slezské Předměstí
  • Město: Hradec Králové
  • Kraj: Královéhradecký kraj
  • PSČ: 50003
 • http://www.technistone.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA III

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018