Zpět

Specifické vzdělávání v diamorph hob certec s.r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/B3.00057

Společnost se pohybuje na trhu již od r.1995. Aby byla schopna zvyšovat kvalitu produktů a zefektivnit stávající (+ zavést novou) výrobu (vysoce závislé na znalostech specifických výrobních procesů a dovednostech zaměstnanců), plánuje v rámci projektu investovat do odborného, specifického vzdělávání, prostřednictvím realizace těchto KA:KA1: Řízení projektu (manažerské i odborné pozice)KA2: Obecná příprava lektorů (obecné vzdělávání)KA3: Příprava specifického vzdělávání (školení interních lektorů + příprava interních školení)KA4: Realizace specifického vzdělávání - stávající výroba (školení interními lektory)KA5: Realizace specifického vzdělávání - nová výroba (školení klíčových zaměstnanců)KA6: Vyhodnocení a ukončení projektuPotřeba realizace projektu vychází ze SWOT analýzy společnosti, dlouhodobé strategie rozvoje a především jejího stávajícího výrobního programu, který je v rámci ČR ojedinělý a který klade vysoké nároky na dovednosti a znalosti zaměstnanců. Naléhavá potřeba rozšíření kvalifikace panuje také v oblasti zavedení nové, unikátní výroby "slinování" materiálů - úspěšný transfer patentového know-how do výroby vyžaduje od nositele patentu (mateřská společnost) získat klíčové znalosti a dovednosti pro efektivní zavedení výrobních kapacit. Všechny tyto potřeby byly zjišťovány v přípravné fázi projektu. Potřeba realizace projektu vychází také z aktuální situace na cílovém trhu, který se nachází v recesi (vazba na stavebnictví, keramické výrobky).Cílovou skupinu tvoří 30 zaměstnanců společnosti.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2014 - 31. 1. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinu tvoří 30 vybraných zaměstnanců společnosti (z toho 13 ve věku 50+), na těchto pozicích:; 1 hlavní mechanik; 1 mistr - zástupce hlavního mechanika; 1 vedoucí kvality; 1 vedoucí výroby; 1 mistr - zástupce vedoucího výroby; 1 mistr (bez kompetence zastupovat); 3 zástupci mistrů; 21 výrobních dělníků

Příjemce

 • diamorph hob certec s.r.o.
 • IČ: 27864464
 • Sídlo:
  • Ulice: Tovární
  • Číslo popisné: 739
  • Městská část: Horní Bříza
  • Město: Horní Bříza
  • Kraj: Plzeňský kraj
  • PSČ: 33012

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA IV

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018