Zpět

Specifické vzdělávání v Doosan Škoda Power s.r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/B3.00061

Doosan Škoda Power je významným evropským výrobcem a dodavatelem technologických zařízení a zákaznických služeb v oblasti energetiky, jež se ve svých aktivitách opírá o více než stoletou tradici výroby parních turbín designu ŠKODA. Dopad celosvětové ekonomické krize a silnou konkurenci na celosvětových trzích eliminuje Doosan Škoda Power pečlivým vyhodnocováním rizik a následně opatřeními podporujícími konkurenceschopnost firmy. Investice do špičkových výrobních technologií by nebyla přínosem, pokud by tyto technologie neovládali kvalifikovaní zaměstnanci. Doosan Škoda Power tak dlouhodobě podporuje rozvoj lidských zdrojů nejen v obecné rovině (management, obchod, propagace), ale též ve znalosti špičkových technologií, moderních výrobních činnostech a postupech.


Při přípravě projektu byly vybrány oblasti, které je nutné prioritně řešit. Je to např. obrábění specifického designu nových 3D lopatek, jejichž masivní uplatnění ve výrobě zvýší účinnost a kvalitu vyráběných turbín. Konkurenceschopnost firmy zajisté posílí zavedení nového materiálu (titanu) při výrobě posledních stupňů lopatek. Proces výroby zrychlí proškolení svářečů v nových technologiích TIG HOT WIRE svařování ve vertikální poloze, stejně jako zefektivnění procesů při kontrolní montáži turbín.

Kdy, kde, pro koho

  • Termín realizace: 1. 1. 2014 - 30. 4. 2015
  • Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou zaměstnanci společnosti Doosan Škoda Power s.r.o. Jedná se zejména o tyto pozice:; konstruktéři; technologové; mistři ve výrobě; obsluha strojního parku ; dílenská kontrola; operátoři NC strojů; pracovníci Montáže a Regulace turbín; pracovníci plánování; pracovníci malé obrobny

Příjemce

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

  • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
  • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
  • Výzva: EDUCA IV

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018