Zpět

Specifické vzdělávání v SIGMA ENERGO s.r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/B3.00292

 


Společnost SIGMA - ENERGO s.r.o. se sídlem v Třebíči, zaměstnává 143 zaměstnanců a vznikla jako dceřiná společnost SIGMA GROUP. Společnost je moderní dodavatelskou firmou, která zajišťuje pro zákazníka kompletní dodávku technologických systémů čerpacích zařízení od návrhu až po jeho realizaci, záruční a pozáruční servis.


 


Podpora z OP LZZ umožní společnosti dosáhnout zvýšení odborné kvalifikace  a udržení vysoké úrovně technických dovedností klíčových pracovníků a servisních týmů realizující specifické technické montáže, vyplývající z neustále se vyvíjejících požadavků na jadernou a technickou bezpečnost, což se zprostředkovaně projeví ve vyšší efektivitě, lepší kvalitě poskytovaného servisu a rovněž v celkové konkurenceschopnosti celé organizace poskytující komplex služeb pro čerpací zařízení.


 


Cíle projektu budou dosaženy prostřednictvím realizace vzdělávacího programu, který je sestaven dle potřeb cílové skupiny, jenž byl identifikován analýzou, která vydefinovala zaměstnance podílející se na odborných specifických, technických servisních projektech jako nejpotřebnější cílovou skupinu pro realizaci vzdělávacího plánu. Do cílové skupiny je zařazeno 83 osob, THP (48 osob), dělníci (35 osob). Účastníci projektu absolvují vzdělávací aktivity zaměřené na rozvoj a rozšíření jejich odborných kompetencí, jež jsou nezbytné k výkonu konkrétní profese.


 


Odpovědnost za realizaci projektu nese pověřený realizační tým složený z projektového manažera, specialisty projektu a administrátora projektu. Realizační tým se bude podílet společnými silami na uskutečnění vzdělávacích aktivit a řádném chodu projektu.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 12. 2013 - 31. 3. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinu tvoří 83 zaměstnanců společnosti SIGMA - ENERGO s.r.o. rozdělených do kategorií THP pracovníci (H) = 48 osob a dělníci (D) = 35 osob.; Výsledky a výstupy projektu budou mít přímý vliv na školené zaměstnance, na výkon jejich profesí. Potřeby vzdělávání byly zjištěny z analýzy potřeb cílové skupiny, z níž vzešel vzdělávací plán společnosti, jehož součástí je i tento předkládaný projekt. S cílovou skupinou bude pracovat realizační tým složený z projektového manažera, specialisty projektu a projektového asistenta. Vzdělávání bude zajištěno vybraným dodavatelem vzdělávacích služeb.; Rozdělení cílové skupiny:; 1. THP pracovníci; - vedoucí technolog, vedoucí odboru technické podpory, samostatný kontrolor kvality, vedoucí kontrolor kvality, specialista vedoucí technolog, vedoucí odb. technické podpory, vedoucí střediska výroby, vedoucí výr. dispečer, mistr, samostatný zásobovač, vedoucí obchodník, vedoucí sekretariátu, ředitel, vedoucí odb. obchodu a MTZ, vedoucí odb. výroby, vedoucí odb. ekonomie, vedoucí účetní, samostatná účetní, vedoucí odb. kontroly kvality, vedoucí ref. tvorby cen, samostatný ref. ek. práce a mezd, vedoucí oddělení MTZ; ; 2. Dělníci; - provozní zámečník, provozní elektrikář, montér točivých strojů

Příjemce

 • SIGMA-ENERGO s.r.o.
 • IČ: 60702001
 • Sídlo:
  • Ulice: Na Nivkách
  • Číslo popisné: 299
  • Městská část: Týn u Třebíče
  • Město: Třebíč
  • Kraj: Kraj Vysočina
  • PSČ: 67401
 • http://www.sigma-energo.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA IV

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018