Zpět

Specifické vzdělávání zaměstnanců ABB

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/B3.00136

Cílem projektu je realizace interního specifického vzdělávání našich zaměstnanců, a tím dosáhnout zvýšeníjednak jejich konkurenceschopnosti, ale také konkurenceschopnosti celého našeho Operačního centra (CZOPC).Vzhledem k tomu, že absolvování těchto certifikovaných kurzů je významnou uznávanou kvalifikací v rámcimezinárodních týmů ABB Global, významně tak vzroste kredibilita našich zaměstnanců při zapojování do těchtotýmů a vznikne také možnost realizace projektů v rámci našeho CZOPC.


Sekundárním efektem projektu je přenesení nákladného a časově náročného vzdělávání našich zaměstnanců,které v současné době probíhá v zahraničí po celém světě v rámci různých poboček Global ABB, do místnídivize. Toto bude realizováno tak, že inženýři, kteří již dříve absolvovali toto nákladné školení v zahraničí, budouv rámci Operačního centra certifikováni na trenéry/lektory a dále budou školit cílovou skupinu již přímo v sídleOperačního centra ABB v Ostravě.V projektu absolvuje cílová skupina 12 kurzů specifického vzdělávání, kterépovede 12 interních certifikovaných lektorů.


Cílovou skupinou projektu jsou inženýři divize Procesní automatizace, v disciplínách Electrical, Drives,Automation,Software Development pracujících v oblasti projektování, inženýringu, vývoje SW, uvádění pohonů,řídicích, elektrických a strojních systémů do provozu. Do projektu bude zapojeno cca 210 zaměstnanců, přičemžcelkový počet proškolených osob je 324 ve specifickém vzdělávání a 12+8 v obecném. V rámci projektu budeškolit 12 interních trenérů, kteří v úvodu projektu absolvují také výcvik lektorských dovedností (obecnévzdělávání). 8 zaměstnanců bude doplňkově proškoleno na projektový management.


Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 12. 2013 - 31. 3. 2015
 • Cílová skupina: 1)12 vybraných interních lektorů s potřebnou kvalifikací; ; Tito lektoři buodu proškoleni v lektorkých dovednostech, aby mohli v rámci realizačního týmu vést specifické odborné kurzy. Zvýšení kvalifikace těchto lektorů -trenérů také rozšíří oblast jejich působnosti u zaměstnavatele a zvýší jejich hodnotu do budoucna, vzhledem k tomu, že chceme v nastaveném trendu interního vzdělávání pokračovat.; ; 2) Zaměstnanci (inženýři); ; Celkem bude zapojeno 210 inženýrů v průběhu realizace projektu ve 12 kurzech,přičemž celkový počet proškolených osob ve specifickém vzdělávání je 324 + 8 lidí v projektovém managementu.; Kromě získání oficiálně uznávané kvalifikace v rámci ABB cílová skupina zcela jistě ocení možnos vzdělávání přímo v sídle jejich zaměstnavatele.

Příjemce

 • ABB s.r.o.
 • IČ: 49682563
 • Sídlo:
  • Ulice: Štětkova 1638/18 14000
  • Město: Praha 14000
 • http://www.abb.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA IV

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018