Zpět

Specifické vzdělávání zaměstnanců CABRHA team, s.r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/92.00371

Obecný cíl projektu: zvýšení kvalifikační úrovně a profesních dovedností zaměstnanců v oblasti specifických znalostí, s ohledem na rozvoj podnikatelských aktivit firmy a zvýšení konkurenceschopnosti podniku. 


K dosažení cílů projektu bude realizován soubor vzdělávacích aktivit reagujících na potřeby zaměstnanců a zařazených do celkem dvou věcných klíčových aktivit projektu:


 KA01: S - Výrobní kurzy - specifické vzdělávání


 


 KA02: O - Odborné vzdělávání - nevýrobní profese


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2013 - 31. 10. 2014
 • Cílová skupina: zaměstnanci

Příjemce

 • CABRHA team, s.r.o.
 • IČ: 27761118
 • Sídlo:
  • Ulice: Týnská
  • Číslo popisné: 624/13
  • Městská část: Staré Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 11000
 • http://www.cabrha.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA III

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018