Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Specifické vzdělávání zaměstnanců EMP s.r.o. ve výrobě elektročerpadel pro čerpání chladících a mazacích emulzí a zalévaných motorů pro vodní čerpadla

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/B3.00092

EMP s.r.o. je v České republice jediným výrobcem speciálních elektročerpadel určených pro čerpání chladicích a mazacích kapalin, emulzí pro obráběcí stroje a zalévaných motorů pro vodní čerpadla.


Poněvadž je ČR otevřena světovému trhu, musí čelit velkému tlaku konkurenčních firem jak z vyspělých zemí Evropy, tak i z ostatních zemí. Pro zajištění své konkurenceschopnosti musíme sledovat vývoj trhu v oblasti výrobců obráběcích, tvářecích a brousících strojů. Společnost je členem SST Praha, kde získává nejnovější informace o vývoji v oblasti těchto strojů. Na základě získaných informací provádí inovace svých výrobků (spolupráce s VUT v Brně), zpracovává nové typy čerpadel a nabízí je svým odběratelům.


Pro inovaci a výrobu nových kvalitních a konkurenčně schopných výrobků firma potřebuje tým schopných a vzdělaných pracovníků. Absolvováním projektu si zaměstnanci prohloubí či rozšíří specifickou kvalifikaci a vnitrofiremní zastupitelnost ve výrobě elektročerpadel pro čerpání chladících a mazacích kapalin a emulzí pro obráběcí stroje a výroby motorů pro pohon čerpadel; společnost bude schopen efektivně vyrábět široký sortiment speciálních elektročerpadel a zalévaných motorů pro vodní čerpadla; zvýší se naše konkurenceschopnost na relevantním trhu.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 12. 2013 - 31. 3. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinu projektu tvoří 44 zaměstnanců EMP s.r.o. Dle pohlaví: 10 žen a 34 mužů. Dle věku: 35 osob od 26 do 49 let, 9 osob nad 50 let. Dle pracovní pozice/profese: 5 vedoucích pracovníků, 17 THP a 22 výrobních pracovníků.

Příjemce

 • EMP s.r.o.
 • IČ: 44963912
 • Sídlo:
  • Ulice: Nádražní
  • Číslo popisné: 394
  • Městská část: Slavkov u Brna
  • Město: Slavkov u Brna
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 68401
 • http://www.emp-slavkov.cz/index.html

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA IV

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018