Zpět

Specifické vzdělávání zaměstnanců Hein & spol. – keramické závody, spol. s r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/B3.00286

Žadatel se s počtem 129 zaměstnanců řadí mezi významné zaměstnavatel ve městě Odry a vzhledemk pokračující ekonomické recesi musí vždy zvažovat, zda investovat prostředky do pořízení moderní technologie nebo do vzdělávání zaměstnanců, proto uvítal možnosti výzvy EDUCA IV a podává žádost o dotaci.Do cílové skupiny jsme žařadili 41 osob. Cílové skupina absolvuje 2 vzdělávací programy zaměřené zejména na specifické vzdělávání v oblastech výroby keramických kachlí, doplňkemje obecné vzdělávání v oblastech potřebného uživatelského ovládání PC Kurzů. Specifické vzdělávání zajistí interní lektoři, doplňkovou část obecného vzdělávání zajistí externí dodavatel vybraný na základě výběrového řízení. Projekt bude realizován v sídle žadatele v Odrách.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2014 - 30. 4. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu je 41 zaměstnanců. Dle pracovních pozic se jedná o: 1 manažera, 10 THP (vedoucí provozu, technici, vedoucí úseků), 30 výrobních pracovníků (dělníků-specialistů v oblasti výroby keramických kachlí).Dle věku se jedná o: 1 osobu do 25 let, 8 osob nad 50 let a 32 osob od 25-50 let. Dle pohlaví: 3 ženy, 38 mužů.; Do cílové skupiny žadatel vybral osoby, u kterých identifikoval potřebu zvýšení zejména specifické kvalifikace a nízkou úroveň vnitrofiremní zastupitelnosti a oblasti výroby keramických kachlí. Tyto oosoby seznámil s předkládaným projektem a zjistil jejich vzdělávací potřeby prostřednictvím individuálních rozhovorů s jejich vedoucími pracovníky. Zaměstnanci vyjádřili o účast v projektu vysoký zájem, neboť si uvědomují důležitost posílení své specifické kvalifikace a vnitrofiremní zastupitelnosti pro udržení svého zaměstnání. Zaměstnanci absolvují v prezenční formě 2 vzdělávací programy zaměřené zejména na výrobu keramických kachlí, doplňkově-obecné vzdělávání: na uživatelské ovládání tabulkového procesoru a databázového systému. Absolvováním projektu dojde k prohloubení, rozšíření a oživení specifických znalostí v procesu výroby keramických kachlí tj. zejména v lisování a tažení tvarovek, nanášení glazůr na tvarovky, k prohloubení znalosti a dovednosti vypalovacích procesů, v konstrukci a výrobě rozmnožovacích zařízení, v lepení a kompletaci sestav kachlových kamen, v nastavování a analýze pálicí křivky ad. Dojde k progresivnímu posílení konkurenceschopnosti žadatele na relevantním trhu.

Příjemce

 • Hein & spol. – keramické závody, spol. s r.o.
 • IČ: 25838857
 • Sídlo:
  • Číslo popisné: 1
  • Městská část: Tošovice
  • Město: Odry
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 74235
 • http://www.hein.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA IV

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018