Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Specifické vzdělávání zaměstnanců ROBOTERM spol. s r.o. ve výrobě a montáži testerů tlumičů, brzd a sbíhavosti pro automobilový průmysl

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/92.00185

Cílem projektu je především posílení specifických kompetencí výrobních pracovníků společnsoti ROBOTERM ve výrobě testerů a testovacích linek brzd, tlumičů a sbíhavosti pro automobilový průmysl, v rámci doplňkového obecného vzdělávání posílení kvalifikace v práci s uživatelským programem WinStr se zaměřením na uvedení testovacích zařízení do trvalého provozu u zákazníka, ovládání potřebných uživatelských programů sady MS Office a cizích jazyků se zaměřením na obchodní a technickou oblast.


Do cílové skupiny projektu bylo zařazeno 40 pracovníků, jež potřebují nejvíce posílit svou kvalifikaci a jež mají zájem o účast v projektu.


Specifické vzdělávání bude zajišťováno interními školiteli - S, obecné vzdělávání interním školitelem - O a externím dodavatelem obecného vzdělávání.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2013 - 31. 12. 2014
 • Cílová skupina: Cílovou skupinu tvoří 25 výrobních pracovníků, 10 THP, 4 osoby managementu a 1 administrativní pracovnice. Tito pracovníci mají největší potřebu posílení své kvalifikace a vnitrofiremní adaptability ve výrobě a montáži testerů brzd a v práci s uživatelským programem WinStr. Vybraní pracovníci si potřebují pro efektivní výkon své práce posílit ovládání technické a obchodní angličtiny a němčiny.

Příjemce

 • ROBOTERM spol. s r.o.
 • IČ: 48027430
 • Sídlo:
  • Ulice: Sokolohradská
  • Číslo popisné: 645
  • Městská část: Chotěboř
  • Město: Chotěboř
  • Kraj: Kraj Vysočina
  • PSČ: 58301
 • http://www.roboterm.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA III

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018