Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Specifické vzdělávání zaměstnanců SANS SOUCI, s.r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/B3.00188

Primárním cílem projektu je prostřednictvím zvýšení kvalifikační úrovně, profesních dovedností a znalostí zaměstnanců přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy a rozšíření segmentu zákazníků.


Projekt je zaměřen pouze na specifické vzdělávání. Jednotlivé vzdělávací aktivity budou realizovány za pomoci interních lektorů - uplatnění know-how společnosti, ale i prostřednictvím externích dodavatelů.


Budou realizovány následující vzdělávací aktivity:


1) S - Specifické školení - Výrobní proces unikátního výrobku - skleněné dlaždicea) výrobní školení - unikátní zařízení na opracování skla (LOV 630/20)b) výrobní školení - vakuový stroj na povlakování nanovrstev na různé povrchy (VŘ 003 vakuová aparatura)c) výrobní školení - 3D stroj na opracování skla (Mod. VERTICAL PAVONI 1200 OPEN)2) S - Specifické školení - Výrobní proces unikátního výrobku - LEDOVÉ SKLO3) S - Specifické školení - ovládání povlakovacího stroje4) S - Specifické školení -  know how techniky od společnosti Glass Deco BV Holandsko


Do projektu je zapojeno 22 zaměstnanců.Předpokládaná doba realizace projektu je 16 měsíců.  Projekt bude řízen za pomoci projektového manažera a specialisty na vzdělávání.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2014 - 30. 4. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinu o počtu 22 zaměstnanců , na které jsou v rámci výroby, technologických postupů a pracovních dovedností kladeny různé nároky tvoří stěžejní zaměstnanci na pozicích projektový a výrobní manažer, výroba, konstrukce a výroba, design. Tomu jsou podřízeny i aktivity projektu.

Příjemce

 • SANS SOUCI, s.r.o.
 • IČ: 27278727
 • Sídlo:
  • Ulice: Sklářská
  • Číslo popisné: 705
  • Městská část: Nový Bor
  • Město: Nový Bor
  • Kraj: Liberecký kraj
  • PSČ: 47301

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA IV

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018