Zpět

Specifické vzdělávání zaměstnanců společnosti Hayes Lemmerz Czech

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/B3.00203

Základem projektu je externí  odborné  školení  obsluhy a programování  robotů FANUC, které  bude probíhat v průběhu  roku 2014. V průběhu  těchto školení  budou  z cílové  skupiny vybráni účastníci, kteří  budou mít odborné  i osobnostní  předpoklady pro  výkon funkce interního  lektora.  Ti  absolvují  obecné  školení  lektorských  dovedností  a týmové  práce a postupně se zapojí  do procesu vzdělávání  zaměstnanců  v interních  školeních,  která  budou  probíhat  v závěrečném  půlroce realizace projektu.  Díky částečnému souběhu  externích  a interních  školení  budou  interní  lektoři zpočátku  pod dohledem externích  odborníků a získají  potřebnou jistotu.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2014 - 30. 4. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou je 38 zaměstnanců společnosti, kteří zastávají pozice:; 1. Operátor výr. linky - seřizuje a kontroluje chod stroje - konusování, profilování, rozpínání, vzduchotěsnost, ražení a odjehlení ventilového otvoru. Provádí veškerá měření v kontrol. plánu, technologickém předpisu a výkresové dokumentaci. Je zodpovědný za výrobu a dodržování rozměrů ráfků dle typu i za kvalitu finálního výrobku. ; 2. Operátor slévárny - kontroluje ovládací panel licích strojů a nastavení parametrů odlévání, odstraňuje strusku z udržovací pece licího stroje, provádí kontrolní měření teploty hliníkové lázně, vizuální kontrolu odlitého kola, provádí záznamy do dokumentace , provádí nezbytně nutné drobné opravy forem, mazání vyrážečů, obnovu nástřiku. Zodpovídá za bezchybný provoz licích strojů a kvalitu odlitých kol. ; Celkem 29 osob; 3. Seřizovač obr. strojů (2) - provádí kontrolu odjehlední kol a zabezpečuje plynulý chod robotizovaných center. Řídí činnost operátorů CNC. Seřizuje zahloubení a tloušťku krytky, kontroluje plynulý chod šnekových dopravníků k přepravě špon na slévárnu, seřizuje kleštiny, aby při obrábění nedošlo k uvolnění obrobku, seřizuje opravy nevyváženosti.; 4. PLC programátor (4) - vykonává práci v oblasti preventivní a operativní údržby systémů automatizovaného řízení a robotizovaných pracovišť.; 5. Provozní zámečník (2) - vykonává práci mechanického charakteru za účelem minimalizace poruch strojů a zařízení na všech výrobních pracovištích, vč. pracovišť robotizovaných. ; 6.Technolog výroby (1) - kontroluje činnost operátorů CNC, programátorů CNC a dodržování technologie při seřizování center.Zodpovídá za seřízení a uvolnění kola a nastavení parametrů stroje dle požadavků zákazníka. Zjišťuje, zda konstrukční a vývojová dokumentace je v pořádku a zda je proces schopen vyrábět dle těchto požadavků. Kontroluje nakládání s nástroji na obrobně. Kontroluje dodržování technologie při obrábění.

Příjemce

 • Hayes Lemmerz Czech, s.r.o.
 • IČ: 24790834
 • Sídlo:
  • Ulice: Vratimovská
  • Číslo popisné: 707
  • Městská část: Kunčice nad Ostravicí
  • Město: Ostrava
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 71900

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA IV

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018