Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Specifické vzdělávání zaměstnanců společnosti HOPAX s.r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/B3.00204

Společnost HOPAX s.r.o. při výrobě produktů používá stroje, které sou v daném oboru unikátní. Vzdělávací program je navržen s ohledem na dosažení strategických cílů společnosti. Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci společnosti HOPAX s.r.o., kteří ve své každodenní práci zajišťují obsluhu a programování specifických strojů - horizontky WRF 130 CNC kombinované s karuselem VL 1600 ATC, brážečky pro provádění drážek a penumatického závitořezu, stejně jako standardizovaných obráběcích strojů. Vzdělávací program obsahuje celkem 10 kurzů - 8 specifických a 2 odborné. Vzdělávací aktivity budou realizovány interními lektory a externím dodavatelem služeb. Projekt je plánován v délce 16 měsíců. 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2014 - 30. 4. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou zaměstnanci společnosti HOPAX s.r.o. Předpokládaný počet podpořených osob je 143 zaměstnanců.

Příjemce

 • HOPAX s.r.o.
 • IČ: 60779713
 • Sídlo:
  • Ulice: Nádražní
  • Číslo popisné: 106
  • Městská část: Červenka
  • Město: Červenka
  • Kraj: Olomoucký kraj
  • PSČ: 78401
 • http://www.hopax.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA IV

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018