Zpět

Specifické vzdělávání zaměstnanců společnosti Metalmind, s.r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/92.00062

Projekt je koncipován pro 12 zaměstnanců společnosti Metalmind s.r.o. Celý projekt je zaměřen na systém vzdělávání, který doposud nebyl ve společnosti realizován. Vztahuje se na nové unikátní zařízení, k jehož rozšíření na trh je zapotřebí disponovat velice odbornými znalostmi a dovednostmi.V rámci tohoto projektu vzniknou 3 klíčové aktivity, které pod sebou sdružují 20 školení.


Komplexnost celého projektu a vzdělávacího programu zaručuje provázanost jednotlivých témat a jejich propojení na konkrétní problematiku z praxe.Jednotlivá témata na sebe navazují v logickém pořadí tak, aby pracovníci získali potřebné dovednosti, které jim zvýší efektivitu práce.


Náplň a rozsah jednotlivých kurzů pokryjí oblast specifických znalostí a dovedností, které jsou nezbytné ovládat pro pro budoucí rozvíjející se činnosti.3 klíčové aktivity:1)S - Specifické školení - Výrobní a servisní školení - vlastní zařízení na odvodňování a dopravu kalů sítopásovým lisem PLALIS2)S - Specifické školení - Výrobní a servisní školení - odvalovací tekutinový stroj  3)S - Specifické školení - Projekce - odvalovací tekutinové stroje

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2013 - 31. 10. 2014
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci společnosti Metalmind, s.r.o.

Příjemce

 • Metalmind, s.r.o.
 • IČ: 28906543
 • Sídlo:
  • Ulice: Mostecká
  • Číslo popisné: 1741
  • Městská část: Jirkov
  • Město: Jirkov
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 43111
 • http://www.metalmind.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA III

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018