Zpět

Specifické vzdělávání zaměstnanců v Ing. Jiří Macháček - INPRAISE

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/B3.00042

Projekt je zaměřený na realizaci těchto klíčových aktivit: • KA01 - Návrh výpočetních clusterů pro řešení numerických analýz.


Realizovaná školení zaměstnanců:


o     -  „Návrh výpočetních clusterů pro řešení numerických analýz“ 


Počet zapojených osob: 3


Rozsah: 40 hod


Cíle: Profesní vzdělávání zaměstnanců v oblasti návrhu a realizace vysokovýkonných výpočetních clusterů. Školící aktivity jsou zaměřeny na řešení reálné zákaznické úlohy a řeší celý proces návrhu, tj. definování požadovaných kritérií; analýzu a optimalizaci tepelných a výkonových parametrů; optimalizaci příkonu s ohledem na spotřebu systému; rozměrovou optimalizaci pro realizace v malých a obtížně chlazených prostorách; specifika síťové architektury s ohledem na typ hardwarových komponent a konkrétní typ numerické analýzy; specifické požadavky na správu clusteru a výpočtového procesu a související vývoj a řešení tzv. grid enginu pro řízení procesů v rámci clusteru; analýzu hardwarových parametrů s ohledem na robustnost, tepelnou stabilitu a výpočetní čas.


  • KA02 - Návrh a vývoj optických systémů pro gaze tracking


Realizované školení zaměstnanců:


Návrh a vývoj optických systémů pro gaze tracking"


Počet zapojených osob: 3


Rozsah: 80 hod


 


Cíle: Profesní vzdělávání zaměstnanců v oblasti návrhu a vývoje optických systémů pro detekci a sledování pohledu osob. Školící aktivity jsou zaměřeny na řešení reálných úloh a řeší celý proces návrhu těchto systémů, tj. od analýzy zákaznických požadavků přes výběr a vývoj vhodné hardwarové konfigurace (zejména kamer a IR světel); vývoj a nastavení synchronizačních prvků; implementaci metodik pro detekci pohledového vektoru; provedení pseudo-3D kalibrace; vedení a metodiku experimentu a zpracování získaných dat.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2014 - 30. 9. 2014
 • Cílová skupina: Cílovou skupinu tvoří celkem 3 zaměstnanci společnosti Ing. Jiří Macháček - INPRAISE. Jedná se o zaměstnance, jejichž pracovní náplní je návrh výpočetních clusterů řešení optických systémů pro gaze tracking.

Příjemce

 • Ing. Jiří Macháček
 • IČ: 70322783
 • Sídlo:
  • Ulice: Bratří Hlaviců
  • Číslo popisné: 80
  • Městská část: Vsetín
  • Město: Vsetín
  • Kraj: Zlínský kraj
  • PSČ: 75501
 • http://www.inpraise.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA IV

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018