Zpět

Specifické vzdělávání zaměstnanců v oblasti systému EMPIRIX

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/92.00263

Hlavním cílem projektu je zajištění kvalifikační připravenosti odborných prac. firmy CESA a.s. na výhradní zastupování v oblasti systému EMPIRIX pro ČR a SR. Bude se jednat o nové firemní know-how spadající pod specifické vzdělávání v oblastech:
 
a) HW komponenty systém
b) SW moduly
c) Implementace systému
d) Školení obsluhy
e) Správy, údržby a servisní podpory systému
f) Školení obchodníků ve funkcionalitách a jedinečnosti systému
 
 
Cíle navazují na stanovenou strategii společnosti, a jsou tedy pro její budoucí prosperitu a expanzi esenciální. Jejich dosažení bude zajištěno díky realizaci jednotlivých 5 klíčových aktivit v průběhu 18 měs.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2013 - 31. 12. 2014
 • Cílová skupina: Do CS patří 35 odborných prac. spol. CESA a.s., kt. pracují na pozicích servisní a IT technik, prac. hot-line a obchodního úseku, systémový inženýr. V CS budou zastoupeny 2 ženy, což je dáno profesním oborem, v němž se mnoho žen nespecializuje. Největší zastoupení zam. je v kategorii 25 - 50 let (61%), zbývající část je kategorie 50+. Z hlediska vzdělání je nejvíce osob se stř. vzd. (67%), z nichž je 6% se stř. odborným vzd. a zbylých 33% s VŠ vzd.

Příjemce

 • CESA a.s.
 • IČ: 13585096
 • Sídlo:
  • Ulice: Jiřího Potůčka
  • Číslo popisné: 250
  • Městská část: Pardubice
  • Město: Pardubice
  • Kraj: Pardubický kraj
  • PSČ: 53009
 • http://www.cesa.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA III

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018