Zpět

Specifické vzdělávání zaměstnanců VUAB Pharma a.s. pro realizaci výrobního programu protinádorových léčiv

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/B3.00242

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím specifického vzdělávání odborně připravit zaměstnance VUAB Pharma a.s. pro výrobní program protinádorových léčiv a jejich meziproduktů. V současné době a zejména v letech 2013-14 plánujeme pokračovat v dlouhodobém dalším vývoji platinových léčiv a dalších cytostatik, a dále diagnostických metod nádorových onemocnění, včetně zahájení jejich výroby, která je svou povahou a výsledným produktem v současné době jedinečná v ČR.  Dílčím cílem pak bude samostatné proškolení 2 interních lektorů ve specifických dovednostech a znalostech, kterou budou předávat zaměstnancům prostřednictvím interních školení. V rámci projektu tak budou realizovány kurzy, které svým obsahem výrazně napomohou realizaci výrobního programu protinádorových léčiv, zejména na bázi platiny, přičemž specifické vzdělávání bude rozděleno do několika částí, které na sebe budou navazovat a budou tvořit dlouhodobě udržitelný ucelený systém specifické přípravy zaměstnanců. 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2014 - 31. 3. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu budou zaměstnanci naší společnosti VUAB Pharma a.s., kteří mají podepsanou smlouvu na dobu neurčitou. Celkem bude do projektu zapojeno 33 což je cca 20% všech zaměstnanců VUAB Pharma a.s., kteří jsou zaměstnáni na různých pracovních pozicích napříč naší společností.

Příjemce

 • VUAB Pharma a.s.
 • IČ: 63078180
 • Sídlo:
  • Ulice: Vltavská
  • Číslo popisné: 53
  • Městská část: Roztoky u Prahy
  • Město: Roztoky
  • Kraj: Středočeský kraj
  • PSČ: 25263
 • http://www.vuab.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA IV

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018