Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Specifický vzdělávací program GSD – EU, zvýšení konkurenceschopnosti

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/B3.00171

Záměrem projektu je navázat na stávající systém vzdělávání ve společnosti GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s. (dále GSD) a posílit systém interních lektorů především v oblasti specifického vzdělávání zaměstnanců výroby, vývoje, kvality, logistiky, nákupu, prodeje a ŽP (108 osob). GSD je jediným producentem emulsních lihovin v středoevropském regionu, druhý největší výrobce lihovin v ČR, s unikátními výrobními postupy 380 produktů, které dále ve svém vývojovém středisku inovuje a patentově řeší a chrání své obaly a etikety. Jak vyplývá z činnosti GSD, specifičnost procesů a s tím spojené nepřenositelné dovednosti a znalosti zapojené cílové skupiny lze shrnout cca do těchto základních okruhů vzdělávání:


1. Specifické školení spojené s propojením a synergií výrobních postupů/informací/receptur aj. sloučených likérek GRANETTE a Starorežná Prostějov do firmy GSD. GSD navazuje nyní na tradice dvou výrobních závodů, z nichž každý má specifické výrobky, které jiný výrobce neumí v dané kvalitě vyrobit – Stará myslivecká, Klášterní tajemství, řada emulzních lihovin, Hanácká vodka, Stomach, celá řada absintů aj.


2. Specifické školení v souvislosti se zhotovením a zavedením nově plánované výrobní linky na míru, kterou budou sestavovat podle požadavků GSD výrobci v Itálii.


3. Specifické školení spojené s vývojem a aplikací nových produktů a inovací těch stávajících.


 


Systém vzdělávání bude řešen především interními lektory (16 na specifické, 2 na obecné doplňující vzdělávání) a dalším interním předáváním poznatků a informací. Externí lektoři na specifické vzdělávání budou zapojeni pouze z řad spolupracujících kateder VŠCHT, popř. dodavatelů technologie, ostatní subjekty nejsou schopny zajistit požadovaná školení na míru, protože nemají informace o specifičnosti výroby u GSD. Proto je projekt zaměřen především na specifické vzdělávání. NACE společnosti je 11.1.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2014 - 31. 3. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou zaměstnanci příjemce dotace v počtu cca 108 osob.

Příjemce

 • GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s.
 • IČ: 27336760
 • Sídlo:
  • Ulice: Drážďanská 80
  • Město: Ústí nad Labem-Neštěmice 40007
 • http://www.gsd.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA IV

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018