Zpět

Specifickým vzděláváním k vyšší konkurenceschopnosti TES VSETÍN s.r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/92.00068

Hlavním cílem projektu je zvýšení profesní kvalifikace zaměstnanců a konkurenceschopnosti zaměstnavatele, společnosti TES VSETÍN s.r.o., prostřednictvím realizace specifických vzdělávacích aktivit, zaměřených na prohloubení znalostí souvisejících s obsluhou specifických strojních zařízením používaných ve společnosti a následnou výrobou unikátních výrobků dle specifických požadavků zákazníků.


 


Dílčími cíli projektu jsou zrychlení montování statorů, zrychlení přenastavení strojního zařízení z důvodu velké variantnosti výroby, zkrácení průběžné doby výroby, která činí v současné době 6-10 měsíců, zvýšení efektivnosti konstrukce a snížení zmetkovosti ve vazbě na nově používané strojní zařízení.


 


Tyto aktivity jsou zaměřeny na prohloubení specifických znalostí, dovedností a schopností zaměstnanců a na zvýšení konkurenceschopnosti zaměstnavatele.


 


Jedinečná témata vzdělávacích kurzů uzpůsobena přímo pro specifickou výrobu v naší společnosti, jsou zaměřena na růst konkurenceschopnosti a jsou uplatnitelná pouze v prostředí společnosti TES VSETÍN s.r.o.


 


Celkem bude do projektu zapojeno 21 zaměstnanců z jednotlivých pracovních středisek společnosti. Projekt bude realizován ve Zlínském kraji. Celková délka projektu je rozplánována na 18 měsíců. Projekt bude realizován v režimu podpory de minimis. Na realizaci projektu se bude podílet realizační tým, klíčové aktivity budou zabezpečeny dodavatelem vzešlým z VŘ.


 


 


Zaměstnanci se v průběhu konání projektu budou účastnit celkem 40 dnů školení. Všechny vzdělávací aktivity spadají mezi specifická školení, která jsou charakteristická svou nepřenositelností a individuálností. 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2013 - 31. 12. 2014
 • Cílová skupina: Zaměstnanci společnosti TES VSETÍN s.r.o.

Příjemce

 • TES VSETÍN s.r.o.
 • IČ: 24815276
 • Sídlo:
  • Ulice: Jiráskova
  • Číslo popisné: 691
  • Městská část: Vsetín
  • Město: Vsetín
  • Kraj: Zlínský kraj
  • PSČ: 75501
 • http://www.tes.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA III

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018