Zpět

Specifickým vzděláváním zaměstnanců ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti Řetězy Vamberk

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/92.00011

Předmětem projektu je specifické profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti ŘETĚZY VAMBERK spol. s r.o. Finanční podpora je žádána formou podpory de minimis. Z hlediska území dopadu spadá projekt do území jednoho kraje.


PROČ JE NUTNÉ PROJEKT REALIZOVAT:


Hlavním cílem projektu je zvýšit konkurenceschopnost společnosti v nových specifických podmínkách po optimalizaci pracovišť a aktivizovat systém rozvoje lidských zdrojů ve vazbě na další zvyšování profesní kvalifikace zaměstnanců ŘETĚZY VAMBERK spol. s r.o. Projekt odráží potřebu vzdělávání v souvislosti s potřebou zvýšení konkurenceschopnosti společnosti.


PRO KOHO JE PROJEKT URČEN:


Do projektu budou zapojeni zaměstnanci na všech pracovních pozicích, od top managementu po zaměstnance dělnických profesí.


ČEHO CHCEME V PROJEKTU DOSÁHNOUT:


Inovativnost projektu spočívá zejména v unikátní provázanosti témat vzdělávacích kurzů ve specifickém prostředí technologií využívaných společností, které jsou zaměřeny na zvýšení její celkové konkurenceschopnosti a jsou uplatnitelné pouze v prostředí společnosti ŘETĚZY VAMBERK spol. s r.o.


JAKÝM ZPŮSOBEM CHCEME DOSÁHNOUT CÍLŮ PROJEKTU:


Vzdělávací aktivity mají charakter specifického vzdělávání. Školení budou realizovány formou uzavřených kurzů.


KDO BUDE PLÁNOVANÉ AKTIVITY REALIZOVAT:


 


Pro přípravu a řízení projektu a jeho úspěšné ukončení byl pro projekt ustanoven realizační tým. 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2013 - 31. 10. 2014
 • Cílová skupina: Zaměstnanci společnosti ŘETĚZY VAMBERK spol. s r.o.

Příjemce

 • ŘETĚZY VAMBERK spol. s r.o.
 • IČ: 42885396
 • Sídlo:
  • Ulice: Dvořákova
  • Číslo popisné: 426
  • Městská část: Vamberk
  • Město: Vamberk
  • Kraj: Královéhradecký kraj
  • PSČ: 51754
 • http://www.retezy-vam.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA III

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018