Zpět

Společně do práce

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/96.00295

Projekt Společně do práceje primárně zaměřen na zvýšení zaměstnatelnosti osob se zdravotním postižením a zlepšení účinnosti aktivní politiky zaměstnanosti. Zlepšení je dosahováno jednak formou podpory vytváření nových pracovních míst, jednak rozšířením spolupráce s institucemi trhu práce, poskytováním poradenských a informačních služeb uchazečům a zájemcům o zaměstnání se zdravotním postižením. Mimo tyto primární aktivity jsou realizovány i aktivity podporující motivaci, zlepšující šance nalezení zaměstnání, zvyšující počítačovou gramotnost, dále jen poradenství a mapování pracovního potenciálu. Cílem projektu je nejen získání, ale také udržení zaměstnání, jež je z naší strany podporováno poskytováním pracovní asistence.


Podpora je koncipována systematicky a komplexně, jednotlivé aktivity se nezaměřují pouze na příslušníky cílové skupiny, ale také na zaměstnavatele a ostatní subjekty na trhu práce.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2013 - 31. 3. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu jsou nezaměstnané osoby se zdravotním postižením, které jsou ohroženy sociálním vyloučením.

Příjemce

 • Liga za práva vozíčkářů, o.s.
 • IČ: 00499412
 • Sídlo:
  • Ulice: Bzenecká
  • Číslo popisné: 4226/23
  • Městská část: Židenice
  • Město: Brno
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 62800
 • http://www.ligavozic.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018