Zpět

Společně na trh práce v Karlovarském kraji

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/D8.00045

Realizace projektu vychází ze stanovených cílů, kdy prvním cílem je vytvoření funkčního Regionálního partnerství Karlovarského kraje (zástupci žadatele, partnerů projektu, neziskový sektor, regionální zaměstnavatelé, zástupci ÚP ČR v kraji), jehož cílem je vytvoření databáze volných či nových pracovních míst v členění dle jednotlivých mikroregionů Karlovarského kraje s důrazem na možnosti zaměstnávání zejména ze strany příspěvkových organizací Karlovarského kraje. V okresních městech vzniknou Regionální poradenská centra, která budou účastníci projektu navštěvovat dle svých potřeb. Zde jim budou zkušení poradci poskytovat pracovní poradenství, aby se lépe orientovali na aktuálním trhu práce v Karlovarském regionu. Pro účast v projektu bude osloveno cca 150 uchazečů o zaměstnání, kteří jsou v evidenci úřadu práce, z nich do projektu vstoupí 100. Aby se účastníci projektů lépe zorientovali ve svých vlastních možnostech, které jim mají pomoci uspět na trhu práce, bude jim nabídnuta pracovní a bilanční diagnostika. Účastníci se zúčastní základních aktivizačních a poradenských aktivit. V nich se naučí prezentovat se na trhu práce, efektivně komunikovat s případnými zaměstnavateli a naučí se nabídnout zaměstnavatelům své pracovní dovednosti a zkušenosti. Pro ty účastníky, kteří budou potřebovat ještě intenzivnější podporu v překonání překážek, které jim brání při vstupu na trh práce, bude připraven osobní kouč, který jim pomůže dosáhnout stavených cílů. Pokud účastníkům již nevyhovuje současná kvalifikace a potřebují získat novou, mohou využít nabídky rekvalifikačních kurzů. Rekvalifikační kurzy jsou ro účastníky připraveny v široké nabídce: Strážný, Pracovník v sociálních službách, Příprava teplých pokrmů, Základy podnikání, Skladník, Mzdové účetnictví s výpočetní technikou, Florista, Obsluha PC, Administrativní pracovník, Tvorba www stránek, Kosmetické práce, Obsluha vysokozdvižného vozíku, Sanitář pro lázně, Řidičská oprávnění C, E a Profesní průkaz. V projektu vznikne 20 nových pracovních míst, která budou podpořena mzdovým příspěvkem pro zaměstnavatele po dobu 6 měsíců. Dalších 10 pracovních míst bude zprostředkováno pro účastníky z volných pracovních míst, která budou také podpořena mzdovým příspěvkem pro zaměstnavatele po dobu 6 měsíců. Účastníci budou v projektu podpořeni cílenými doprovodnými opatřeními: příspěvkem na cestovné a stravné, příspěvky na lékařská potvrzení nebo na výpisy z rejstříku trestů. Pro účastníky, kteří budou potřebovat pro svoji účast v rekvalifikačním kurzu ochranné osobní pomůcky, budou tyto pořízeny. Projekt doprovází po celou dobu evaluace, která má zajistit a průběžně vyhodnocovat kvalitu realizace projektových aktivit s doporučením pro další práci s cílovou skupinou.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2013 - 31. 10. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinu tvoří uchazečiúuchazečky o zaměstnání ve věku nad 50 let, kteří jsou v evidenci úřadu práce déle než 5 měsíc§ a je potřeba jim věnovat zvláštní pomoc.

Příjemce

 • Karlovarský kraj
 • IČ: 70891168
 • Sídlo:
  • Ulice: Závodní
  • Číslo popisné: 353/88
  • Městská část: Dvory
  • Město: Karlovy Vary
  • Kraj: Krajský úřad Karlovarského kraje
  • PSČ: 36006
 • http://www.kr-karlovarsky.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018