Zpět

Společně proti sociálnímu vylučování

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/96.00130

Projekt je zaměřen na zlepšení situace cílových skupin a to formou vyhledání  klientů a jejich azpojení do projektu.Dále formou školení a motivačních kursů zvýšit jejich základní přehled v dané odbornosti a rekvalifikaci tak aby se stali schopnými pro zapojení se do pracovního poměru u  vytipovaných zaměstnavatelů.Průběžným zvyšováním  jejich odborných znalostí docílit  toho aby zájem zaměstnavatelů u co největšího počtu klientů trval i po skončení projektu a  klienti se tak uplatnili na trhu práce v regionu výrazně postiženém nezaměstnaností.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 15. 5. 2013 - 15. 5. 2015
 • Cílová skupina: 1. osoby do 25 let věku a mladiství do 18 let bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace; 2.Fyzické osoby starší 50. let

Příjemce

 • občanské sdružení Společně pro region
 • IČ: 28551281
 • Sídlo:
  • Městská část: Supíkovice
  • Město: Supíkovice
  • Kraj: Olomoucký kraj
  • PSČ: 79051

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018