Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Společně za kvalitou péče o duševní zdraví na Jesenicku

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/D5.00003

Projekt je našim příspěvkem k reformě psychiatrické péče v regionu Jesenicka. Cílem projektu je zlepšení přístupu k osobám s duševním onemocněním, jejich destigmatizace a odstranění bariér směrem lepšímu začlenění osob s duševním onemocněním do společnosti.


Projekt kombinuje vzdělávání pracovníků realizátora, který je poskytovatel sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním (DO), vzdělávání osob s DO - klientů realizátora a vzdělávání zaměstnanců organizací, jejichž činnost má vliv na osoby s DO a se kterými žadatel v regionu spolupracuje ve prospěch osob s DO.


Pro pracovníky organizace žadatele a partnerských organizací bude akreditováno 7 kurzů v oblasti přístupu k osobám s DO, principů komunitní péče, práce s osobami v krizi, kurzy směřující ke zlepšení kvality péče (individuální plánování). Pro pracovníky organizace žadatele budou nakoupeny 4 další kurzy v rámci zvyšování a obohacování kvality služeb pro osoby s DO.


Pro klienty organizace a další osoby s DO se připraví kurzy zaměřené na edukaci o onemocnění a rozvoj kompetencí podporujících zapojení do svépomocných skupin - komunikační dovednosti, seberozvoj, psychosociální rehabilitaci.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 11. 2014 - 31. 10. 2015
 • Cílová skupina: Osoby s chronickým duševním onemocněním.; Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám

Příjemce

 • Zahrada 2000 o.s.
 • IČ: 64988309
 • Sídlo:
  • Ulice: Na Mýtince
  • Číslo popisné: 32
  • Městská část: Bukovice u Jeseníka
  • Město: Jeseník
  • Kraj: Olomoucký kraj
  • PSČ: 79001
 • http://www.zahrada2000.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018