Zpět

Společně zvládneme být lepší

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.01491

ZIMBO Czechia, s.r.o. se zabývá prodejem masa a masných výrobků, který vyžaduje řadu odborných znalostí jak z oblasti prodeje, zbožíznalství, péče o zákazníky i zboží, tak z oblasti logistiky, ekonomiky, práva, strategického řízení a controllingu. Právě tato témata bychom chtěli prostřednictvím projektu proškolit. Cílovou skupinou jsou vybraní zaměstnanci firmy. Vzdělání v současnosti probíhá ad hoc, dle potřeb cílové skupiny a je zaměřeno především na nové zaměstnance a jejich adaptaci. V poslední době však narážíme na limity v odborných dovednostech našich pracovníků. Náš vzdělávací systém jsme se proto rozhodli rozšířit a zkvalitnit právě tímto projektem.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2013 - 30. 4. 2015
 • Cílová skupina: Projekt se zaměřuje na cílovou skupinu vymezenou ve výzvě č. 94 - zaměstnance, a to od nižších pozic (personál prodejen) až po oblastní vedoucí. Do projektu budou taktéž v souladu s výzvou zařazeni zaměstnanci, spadající do věkové skupiny do 25 let a nad 50 let. Do vzdělávacích aktivit projektu bude zapojeno 475 zaměstnanců z celkového počtu 564 z těchto úrovní:; ; oblastní vedoucí: 9; vedoucí prodejen: 46; personál prodejen: 420; ; Struktura dle věku a pohlaví; Do 25 let: 59 / z toho žen: 53; 25 ? 50 let: 324 / z toho žen: 267; nad 50 let: 92 / z toho žen 75

Příjemce

 • ZIMBO CZECHIA, s.r.o.
 • IČ: 61250988
 • Sídlo:
  • Ulice: Na Zátorách
  • Číslo popisné: 613/8
  • Městská část: Holešovice
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 17000
 • http://www.zimbo.cz/index.php

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018