Zpět

Společnost Z F P s.r.o. investuje do odborného vzdělání

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00308

Společnost Z F P s.r.o. působí v oblasti zprostředkovatelské činnosti v oblasti obchodu a finančních služeb, pořádání seminářů a školení (interních), ubytovacích a restauračních služeb. Na základě zavedeného systému hodnocení, analýzy pracovních pozic, strategie společnosti a vyhodnocením rozhovorů s nadřízenými a zaměstnanci, jsme identifikovali vzdělávací potřeby, jejichž klíčovou část jsme se rozhodli řešit prostřednictvím tohoto projektu podpořeného z prostředků OP LZZ. Jedná se prioritně o odborné profesní kompetence z oblasti gastronomie a hotelnictví, dále finančních služeb a ekonomie a doplňkově vzdělávání v oblasti uživatelského IT.


Zajištěním vzdělávání externím dodavatelem navíc získáme nové zkušenosti a naučíme se moderním trendům v oblasti metod a forem organizace školení. Tyto znalosti nám pomohou optimalizovat a zefektivnit náš současný systém interního vzdělávání.


Kromě vzdělávacích cílů je část projektu věnována i principům a možnostem, jak prakticky zavádět a uplatňovat ve společnosti rovné příležitosti. Hlavním nástrojem v tomto směru je tematické proškolení pracovníků, v jejichž možnostech, vzhledem k náplni práce, je výše uvedené ve společnosti ovlivňovat.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2013 - 31. 12. 2014
 • Cílová skupina: Cílová skupina projektu je sestavená z 35 zaměstnanců naší společnosti (tj. 54 % z celkového počtu zaměstnanců). Účastníci byli vybráni s ohledem na to, zda mají dostatečné odborné znalosti vedením společnosti na základě hodnotících pohovorů, analýzy pracovních pozic, strategie společnosti a rozhovory s nadřízenými a zaměstnanci. Do projektu jsou zapojeni pracovníci napříč strukturou společnosti - zástupci managementu, provozních i administrativních pozic. ; ; Význam a přínos komplexně koncipovaného projektu jsme podpořili i zapojením 5 zaměstnanců starších 50 let, za což jsme obdrželi bonifikaci v rámci kritéria Evropského roku stárnutí.

Příjemce

 • Z F P s.r.o.
 • IČ: 60745347
 • Sídlo:
  • Ulice: Na Řádku
  • Číslo popisné: 3173/8
  • Městská část: Břeclav
  • Město: Břeclav
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 69002
 • http://www.zfpa.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018