Zpět

Stále na to máme

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/D6.00111

 


 


Vybraní účastníci nejdříve absolvují skupinové poradenství:


Modul bude probíhat min. třikrát týdně 5 - 6 hodin. Náplň skupinového poradenství: ZVYŠOVÁN SEBEVĚDOMÍ (4 hod). Podpora sebevědomí, schopnost řešení problémů a konfliktů, jak reagovat vhodně na kritiku, snadněji hledat kompromis, sebepoznání, kreativita,  osobnostní rozvoj, atd. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ, VSTUPNÍ POHOVOR, KLÍČOVÉ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI PRO TRH PRÁCE  (6 ). sebeprezentace, životopis, příprava a vystupování při pohovoru, schopnost vyjednávání a zdůvodňování, spolupráce,  nácvik a rozvoj konkrétních dovedností atd. POROZUMĚNÍ TRHU PRÁCE (10  hod) praktická část jako výměna zkušeností a trh práce - např. žádané a nežádané prac. profese, znalost firem a institucí v regionu ve vztahu k vlastnímu profesnímu směřování, techniky vyhledávání volných prac. míst, zákoník práce, sebepoznání a plánování rozvoje celoživotního profesního růstu, pojmenování a uvědomění si bariér bránících v návratu na prac. trh, společné hledání řešení odstranění těchto překážek apod.


Dále bude účastníkům nabídnuta možnost  poskytnutí  služby ve formě bilanční diagnostiky. Tato služba je zaměřena na komplexní posouzení schopností a možností klientů v návaznosti na jejich budoucí pracovní uplatnění, na hledání jejich vlastních zdrojů, sebepoznání, kariérové poradenství a bilanci.


Další aktivitou, která bude účastníkům nabídnuta bude Individuální poradenství, jehož  cílem je individuálně a aktivně pracovat s klientem a pomoci a doprovázet jej k nalezení vhodného zaměstnání, vytvoření plánu individuálního rozvoje, včetně zajištění případné následné péče o klienta v případě potřeby v průběhu zaměstnání. Rekvalifikační kurz Administrativní pracovník


Cílem kurzu je osvojit si postupy, které umožňují úspěšné komunikovat, zvládat obtížné situace a podílet se na vytváření firemní kultury, vykonávat činnosti administrativního charakteru, pracovat s dokumenty a formuláři, které jsou běžnou součástí kanceláře, včetně manipulace s poštovními zásilkami, vést telefonickou, písemnou a osobní komunikaci, efektivně využívat programy MS Office, získat znalosti pracovního práva, znát pravidla EU a společenského chování.


Předpokládaný obsah: - administrativní doklady - účetnictví a daňová evidence, práce s pokladnou, cestovní náhrady, faktury - vedení a řízení kanceláře - efektivní komunikace v oblasti obchodu - formální a stylistická stránka obchodní korespondence - základy pracovního a obchodního práva


- PC programy: MS Office Word, Excel, Internet a elektronická pošta. Součástí akreditovaného kurzu bude i zajištění praxe u zaměstnavatele. Rozsah kurzu cca 120 hodin vč. odborné praxe. Rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách – přímá obslužná péče


Cílem kurzu je osvojit si znalosti a dovednosti základní péče o klienty, který absolventi využijí při poskytování přímé obslužné péče u klientů v domácnostech (osobní asistence) i zařízeních (domovy důchodců, domovy pro seniory, ústavy sociální péče, domy s pečovatelskou službou, rehabilitační ústavy a jiné). Předpokládaný obsah: -      pečovatelství, -      fyzioterapie, -      hygiena, -      ochrana zdraví a bezpečnost při výkonu profese, -      týrání a zneužívání klientů, -      krizová intervence, -      sociální péče a sociální pomoc, -      péče o osoby zdravotně postižené, -      somatologie a první pomoc, -      sociální služby, sociálně právní minimum, -      etika výkonu profese pracovníka soc. služeb, -      komunikační a asertivní dovednosti, -      základy psychologie a patopsychologie. Součástí akreditovaného kurzu bude i zajištění praxe u zaměstnavatele. Rozsah kurzu bude cca 160 hodin vč. odborné praxe.


Rekvalifikační kurz Práce na PC


Kurz je určen především klientům, kteří své odborné znalosti  potřebují rozšířit o znalosti obsluhy PC, znalosti práce s počítačem na pokročilé uživatelské úrovni v prostřední MS Windows, základní ovládání a způsob práce s operačním systémem, aplikacemi, soubory, tvorbu textových dokumentů, upravovat vzhled, odstavce, vkládat obrázky do textového dokumentu, zpracování dat v tabulkách a grafech, základní znalosti, dovednosti a návyky pro praktické využití při práci s výpočetní technikou, znalosti práce s internetem a zasílání zpráv prostřednictvím elektronické pošty. Náplň kurzu: - Seznámení se s PC, teorie, obsluha, zapojení PC sestavy - Praktická ukázka komponentů a začlenění do skříně PC - Seznámení s OS Microsoft Windows - Orientace v prostředí OS / uživatelské nastavení - Základy textového editoru Microsoft Word 2010 - Základy tabulkového procesoru Microsoft Excel 2010 Jednotlivá témata budou přizpůsobena požadavkům a stupni znalostí skupiny Rozsah kurzu bude cca 80 hodin.


Rekvalifikační kurz Skladník s vysokozdvižným vozíkem


Cílem kurzu je získání znalostí v oblasti skladového hospodářství a logistiky a současně získání oprávnění k řízení vysokozdvižného vozíku. Kurz je určen jak pro muže, tak pro ženy z CS, které splňují základní kvalifikační kritéria a to min. ukončené základní vzdělání a řidičský průkaz skupiny B. Obsah kurzu: - zásady BOZP vztahující se ke skladovému hosp. - základní pojmy a znalosti v oblasti skladového hosp. - organizace podniku, schéma materiál. toku, řízení zásob - manipulace, skladové činnosti - práce na PC, základní programy, programy sklad. evidence a programy sklad. hospodářství - doklady sklad. evidence a jejich zpracování - konstrukce a rozdělení vozíků - obsluha a údržby manipulačního vozíku - praktický výcvik - jízdy, zatáčení, vyskladňování, naskladňování. Výstupem projektu bude pro úspěšné absolventy osvědčení o rekvalifikaci kurzu skladník a oprávnění k řízení vysokozdvižného vozíku (akumulátorový nebo motorový). Součástí akreditovaného kurzu (skladník) bude i zajištění praxe u zaměstnavatele. Rozsah kurzu (včetně praxe a odb. výcviku vedoucího k získání oprávnění na vysokozdvižný vozík) cca 200 hodin.


Zprostředkování zaměstnání účastníkům pro 10 účastníků

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 11. 2014 - 31. 10. 2015
 • Cílová skupina: Osoby nad 50 let, dlouhodobě nezaměstnané (registrované na úřadě práce déle než 6 měsíců)

Příjemce

 • Komunitní a vzdělávací centrum Emcéčko
 • IČ: 70238952
 • Sídlo:
  • Ulice: J. K. Tyla
  • Číslo popisné: 418
  • Městská část: Valašské Meziříčí-město
  • Město: Valašské Meziříčí
  • Kraj: Zlínský kraj
  • PSČ: 75701
 • http://www.mcvalmez.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018