Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Standardizace činnosti OSPOD

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00092

C2 je zaměřena na podporu naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany, kterými jsou povinny se řídit OSPODy. Aby bylo možné standardy naplnit, budeme realizovat aktivy, odpovídající těm z výzvy:1. pers. standardy2. systém vzdělávání3. systém spolupráce s institucemi4. materiální a technické vybavení5. podmínky pro práci s klienty6. úprava webu1. Oddělení SPOD má k 31.12.2012 2,9 úvazku. V roce 2013 byla přijata pracovnice pro oblast NRP (příspěvkem na výkon pěstounské péče). Současný stav je 3,9 úvazku. K 31.12.2012 máme podle statistiky MPSV 3277 dětí do 18 let. Základní kritérium 1/800 by mělo být nastavení 4,09 úvazku (3277/800). Skutečnost odpovídající úvazku 3,9 na 3277 dětí vychází cca 840 dětí na pracovníka. Ze základního kritéria vyplývá možnost drobného posílení. Další kritérium je náročnost práce SPOD. Podle rozdělení MPSV jsme zařazeni do běžné míry náročnosti práce. Vzhledem k tomu, že se v NB nachází sociálně vyloučená lokalita, předkládáme možnost přesunout NB do kategorie s vyšší náročností sociální práce. Otázka byla konzultována s MPSV a tato možnost potvrzena a doplněna výpočtem počtu úvazků. Příloha č. 005. Požadavek do projektu je 0,7 úvazku.2. Prostředky projektu použijeme k nastavení systému vzdělávání tam, kde máme slabá místa. (vytvoření systému supervize kolektivní i individuální,nákup odborné literatury, akreditované kurzy se zaměřením na práci s problémovými dětmi) příloha č. 004 a 006 žádosti.3.Praxe ukazuje, že u mládeže je nutné nastavit systém prevence a bohužel někdy i represe. První z nich bude založen na spolupráci se školami v regionu, druhá část na spolupráci s Policií ČR a probační službou.4.Z výzvy plyne, že je možné pořídit vybavení pro nového pracovníka ve vztahu k výši jeho úvazku. Pořizujeme základní vybavení, kdy jsou respektovány obvyklé ceny z tabulky OPLZZ nebo přímo pro C2, někde vázány na úvazek.5.Pořízení drobných položek na úpravu místnosti pro jednání6. úprava webu - samostatná rubrika SPOD

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace

Příjemce

 • Město Nový Bydžov
 • IČ: 00269247
 • Sídlo:
  • Ulice: Masarykovo náměstí
  • Číslo popisné: 1
  • Městská část: Nový Bydžov
  • Město: Nový Bydžov
  • Kraj: Královéhradecký kraj
  • PSČ: 50401
 • http://www.novybydzov.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018