Zpět

Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí MěÚ ORP Třebíč

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00006

Cílem projektu je nastavení systému a zkvalitnění výkonu sociálně-právní ochrany dětí zajišťované Městským úřadem v Třebíči naplněním standardů kvality sociálně-právní ochrany.   Obsahem projektu je posílení personálního obsazení orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) Městského úřadu Třebíč, profesní rozvoj pracovníků OSPOD formou vzdělávání a formou podpory nezávislého kvalifikovaného odborníka - supervizora a zajištění materiálního a technického vybavení nově přijatých pracovníků. Obsahem projektu je také zkvalitnění systému odborné spolupráce mezi orgány sociálně-právní ochrany dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami a orgány veřejné moci zúčastněnými na sociálně právní ochraně dětí.   Projekt přispěje k vytvoření podmínek pro systematickou sociální práci OSPOD s rodinami a dětmi, ke zkvalitnění výkonu SPOD a k naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany.   Projekt bude realizován na území ORP Třebíč zkušeným realizačním týmem (RT) čítajícím 8 osob (z toho 5 nově přijatých sociálních pracovníků), který zajistí dosažení cíle projektu a naplnění monitorovacích indikátorů projektu.   Termín realizace projektu je 1.2.2014 - 30.6.2015   Klíčové aktivity projektu: • Výběr dodavatele vzděl. kurzů, soc. pracovníků, supervizora, nákup vybavení 

 • Odborné vzdělávání zaměstnanců OSPOD

 • Rozvoj zaměstnanců OSPOD - supervize

 • Nastavení systému práce OSPOD a odborné spolupráce s navazujícími subjekty SPOD

 • Řízení projektu

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Pracovníci OSPOD MěÚ Třebíč. Jedná se o stávající a nově přijaté pracovníky OSPOD.

Příjemce

 • Město Třebíč
 • IČ: 00290629
 • Sídlo:
  • Ulice: Karlovo nám.
  • Číslo popisné: 55/44
  • Městská část: Třebíč
  • Město: Třebíč
  • Kraj: Kraj Vysočina
  • PSČ: 67401
 • http://www.trebic.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018