Zpět

Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí MěÚ ORP Žďár nad Sázavou

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00002

Obsahem projektu je navození podmínek pro uvedení standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí  a následnému vytvoření podmínek pro systematickou sociální práci v orgánu sociálně-právní ochrany dětí a aktivit s tím souvisejících, tj. zavádění nových metod, jejich pilotní ověřování v praxi a vyhodnocování.


  1. Navýšení počtu pracovníků OSPOD o 2 pracovníky.

 2. Profesní rozvoj stávajících i nově příchozích pracovníků.

 3. Materiální a technické vybavení nově přijatých pracovníků.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace ;

Příjemce

 • Město Žďár nad Sázavou
 • IČ: 00295841
 • Sídlo:
  • Ulice: Žižkova
  • Číslo popisné: 227/1
  • Městská část: Město Žďár
  • Město: Žďár n.Sáz.
  • Kraj: Kraj Vysočina
  • PSČ: 59101
 • http://www.zdarns.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018