Zpět

Standardizace orgánů sociálně - právní ochrany dětí MÚ ORP Velké Meziříčí

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00004

Projekt přispěje k zajištění standardizace výkonu SPOD Městského úřadu (dále jen MÚ) ve Velkém Meziříčí. Zajistí zkvalitnění výkonu samostatné činnosti SPOD, přispěje k vytvoření podmínek pro systematickou práci sociálně  – právní ochrany s rodinami a dětmi.


Prostřednictvím projektu chce MÚ Velké Meziříčí personálně posílit SPOD, zajistit profesní rozvoj pracovníků na tomto úseku, rozvíjet preventivní a poradenskou činnost, využívat všech opatření na ochranu dětí, aktivně vyhledávat a monitorovat ohrožené děti, koordinovat, popř. vytvářet podmínky pro preventivní aktivity, spolupracovat s dalšími fyzickými a právnickými osobami a orgány veřejné moci na území ORP MÚ Velké Meziříčí. Dále chce profesionálně rozvíjet zaměstnance na úseku SPOD formou profesního vzdělávání a supervize, materiálně a technicky vybavit nové pracovníky, vytvářet standardy výkonů SPOD,  zvýšit informovanost veřejnosti na webu města.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace

Příjemce

 • Město Velké Meziříčí
 • IČ: 00295671
 • Sídlo:
  • Ulice: Radnická
  • Číslo popisné: 29/1
  • Městská část: Velké Meziříčí
  • Město: Velké Meziříčí
  • Kraj: Kraj Vysočina
  • PSČ: 59401
 • http://www.mestovm.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018