Zpět

Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadě v Třinci

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00097

Projekt bude realizován prostřednictvím čtyř aktivit, které směřují k naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany. Stěžejními aktivitami jsou zajištění odpovídajícího personálního zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí na třinecku a zavedení standardů kvality do praxe prostřednictvím metodických konzultací a workshopů mezi pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany a odbornými metodickými  konzultanty, což povede k systematizaci práce orgánu SPOD. Další aktivita je zaměřena na profesní rozvoj pracovníků prostřednictvím individuální supervize a akreditovaného vzdělávání v oblasti metod sociální práce a jejich efektivního využívání při práci s rodinami. Poslední aktivita zabezpečí bezproblémovou realizaci všech činností v rámci projektu prostřednictvím řízení projektu a rizik. 


Současné trendy v zajištění sociálně-právní ochrany obcí s rozšířenou působností jsou zaměřeny na systematizaci a standardizaci činností orgánů SPOD. Toto vychází z povinností, které orgánům sociálně-právní ochrany dětí ukládá novela zákona č.  359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí platná od 01.01.2013  a vyhláška 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Realizací aktivit projektu dojde nejen k naplnění zákonných povinností, ale také ke zvýšení kvality výkonu sociálně právní ochrany ve směru k zajištění práv a zájmů dětí a biologických či náhradních rodičů. Projekt zajistí, že všichni sociální pracovníci budou ve stejných situacích postupovat, nejen v souladu se zákonem, ale také nově zpracovanými metodickými postupy vycházejícími z dobré praxe všech pracovníků. Konkrétní postupy sociálních pracovníků budou zpracovány nejen jako vnitřní předpisy, ale také ve formě přístupné široké veřejnosti, čímž se stanou čitelnými a jasnějšími pro rodiny, které se s pracovníky orgánu sociálně právní ochrany dětí setkávají. Projekt dále zabezpečí dosažení optimálního počtu pracovníků orgánu SPOD dle doporučení MPSV.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace.

Příjemce

 • Město Třinec
 • IČ: 297313
 • Sídlo:
  • Ulice: Jablunkovská
  • Číslo popisné: 160
  • Městská část: Třinec
  • Město: Třinec
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 73961
 • http://www.trinecko.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018