Zpět

Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany v Lanškrouně

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/D1.00021

 


Projekt s názvem Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany v Lanškrouně je předkládán do výzvy D1 - Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.1 a je plně v souladu s cíli OP LZZ, prioritní osou 3 Sociální integrace a rovné příležitosti, oblastí podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb.


 


Město Lanškroun se nachází v okrese Ústí nad Orlicí, v Pardubickém kraji a žije zde cca 10 123 obyvatel.


 


Městský úřad zaměstnává cca 82 zaměstnanců, z toho 8 na odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Cílovou skupinu v projektu tvoří 5 (plánovaných 6) pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí spadající pod OSVZ.


 


Hlavním cílem projektu je naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany, a to prostřednictvím následujících klíčových aktivit:


  • KA č. 1 - Administrace a řízení projektu

 • KA č. 2 - Naplnění personálního standardu (naplnění standardu 4b zaměstnáním nového sociálního pracovníka)

 • KA č. 3 - Materiální a technické vybavenípro nově přijatého pracovníka, které budou využívat i ostatní pracovníci OSPOD (naplnění standardu 2)

 • KA č. 4 - Nové prostory pro práci s klienty(naplnění standardu 2 zřízením tzv. hovorny)

 • KA č. 5 - Vzdělávání zaměstnanců a jejich profesní rozvoj(naplnění standardu 6 účastí sociálních pracovníků na akreditovaných kurzech a školeních a kontaktem se supervizorem)

 • KA č. 6 - Evaluace projektu

 • KA č. 7 - Zavádění standardů kvality, jejich ověřování v praxi a monitorování(zpracování a implementace vnitřních pravidel a postupů a informování veřejnosti o činnosti OSPOD na webu města)


 


Projekt reaguje na potřebu zvyšování kvality poskytování sociálně-právní ochrany, vytvoření vhodných pracovních podmínek pro systematickou sociální práci sociálně-právní ochrany a podporu vzdělávání pracovníků v této oblasti, což ve svých důsledcích povede ke zkvalitnění a zefektivnění práce s rodinami a dětmi a lepšímu předcházení sociálnímu vyloučení rodin s dětmi.


 


Projekt bude po dobu 13 měsíců realizovat tým složený z našich nejzkušenějších zaměstnanců, kteří mají potřebnou kvalifikaci i praxi v oblastech práce nutných pro kvalitní zvládnutí jejich pracovních úkolů. Členové realizačního týmu mají navíc zkušenosti s koordinací několika projektů, včetně projektů spolufinancovaných prostřednictvím OP LZZ.


 


Realizační tým je složen z projektového manažera, administrativního pracovníka, finančního manažera, sociálního pracovníka, supervizora a právníka.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 8. 2014 - 31. 8. 2015
 • Cílová skupina: Orgán veřejné správy působící v oblasti sociální integrace, resp. jeho; zaměstnanci, konkrétně pracovníci OSPOD na Městském úřadu Lanškroun.

Příjemce

 • Město Lanškroun
 • IČ: 00279102
 • Sídlo:
  • Ulice: nám. J. M. Marků
  • Číslo popisné: 12
  • Městská část: Lanškroun
  • Město: Lanškroun
  • Kraj: Pardubický kraj
  • PSČ: 56301
 • http://www.lanskroun.eu/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018