Zpět

Standardizace orgánu SPOD MěÚ Vyškov

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00007

Projekt je zaměřen na aktivity obsažené ve Výzvě C2 "Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany", kdy specifickým cílem výzvy je systémová podpora subjektů působících v sociální oblasti a podpora nástrojů umožňujících aplikaci zákona o sociálně-právní ochraně dětí (dále jen "SPOD"). Obsahem projektu je vytvoření podmínek pro systematickou sociální práci orgánu SPOD prostřednictvím podporovaných aktivit.


V rámci projektu bude personální posílení znamenat přijetí tří zaměstnanců, vybavení prostor pro jejich práci, zajištění jejich profesního vzdělávání a dalšího odborného vzdělání pro stávající zaměstnance. Součástí projektu je i vytvoření podmínek pro práci s klienty, zajištění podpory zaměstnanců ze strany nezávislého kvalifikovaného odborníka (supervizora) a nákup odborné literatury.

Kdy, kde, pro koho

  • Termín realizace: 1. 2. 2014 - 30. 6. 2015
  • Cílová skupina: Cílovou skupinou je orgán veřejné správy působící v oblasti sociální integrace - Městský úřad Vyškov, který je obecním úřadem obce s rozšířenou působností. Ve správním obvodu tohoto úřadu je 42 obcí (včetně města Vyškov), ve kterých Městský úřad Vyškov zajišťuje výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí.

Příjemce

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018