Zpět

Standardizace OSPOD Moravské Budějovice

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00073

Cílem projektu je systémová a komplexní podpora OSPOD Moravské Budějovice v kontextu zavádění standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí. Aplikací klíčových aktivit projektu dojde k postupnému zvyšování kvality výkonu sociálně-právní ochrany dětí, a to na základě vytvoření inovovaných podmínek pro činnost orgánu sociálně-právní ochrany ve správním obvodu Moravské Budějovice. Týmem OSPOD v součinnosti s vedením Města Moravské Budějovice byly identifikovány priority v zavádění standardů kvality: personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí (posílení sociálních pracovníků o 1,5 úvazku pro výkon agendy SPO), profesní rozvoj zaměstnanců (vzdělávání, supervize), systém odborné spolupráce v multidisciplinárních týmech (vytvoření optimální sítě spolupracujících subjektů včetně návazné metodiky), materiálně-technické vybavení pro výkon sociálně-právní ochrany nově nastupujících sociálních pracovníků, vytvoření podmínek pro přímou práci s klienty a inovace veřejně přístupných informací výkonu SPO prostřednictvím webového portálu Města Moravské Budějovice. Cílem projektu je naplnění stanovených priorit prostřednictvím definovaných klíčových aktivit. 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace

Příjemce

 • Město Moravské Budějovice
 • IČ: 00289931
 • Sídlo:
  • Ulice: nám. Míru
  • Číslo popisné: 31
  • Městská část: Moravské Budějovice
  • Město: Moravské Budějovice
  • Kraj: Kraj Vysočina
  • PSČ: 67602

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018