Zpět

Standardizace OSPOD ÚMOb Ostrava-Jih

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00115

Projekt je zaměřen na podporu naplnění standardů kvality sociálně právní ochrany dětí (SPOD) ze strany Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, který, jakožto orgán SPOD, je povinen se těmito standardy řídit dle §9a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, a který zajišťuje výkon agendy SPOD pro městské obvody Ostrava-Jih, Proskovice a Stará Bělá. V rámci projektu bude podpořeno naplňování vybraných standardů kvality, konkrétně se jedná o standard personálního zajištění (a to prostřednictvím navýšení počtu sociálních pracovníků o 6 osob v souhrnném úvazku 6,0) a standardu materiálního zabezpečení (pro nové pracovníky budou adekvátně vybaveny prostory a pořízeno technické zařízení, např. výpočetní technika, a další vybavení nezbytné pro zajištění kvalitního výkonu činností). Realizace projektu tak přispěje k zajištění místní a časové dostupnosti sociálních služeb v takové kvalitě, jaká vyplývá z kritérií dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Naléhavost realizace projektu je umocněna zařazením města Ostravy do třetí kategorie obcí z hlediska míry náročnosti výkonu SPOD (vysoká náročnost). Po skončení realizace projektu bude příjemce nadále usilovat o systematický a udržitelný výkon agendy SPOD na kvalitativně vyšší úrovni než před zahájením realizace. 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace.

Příjemce

 • Statutární město Ostrava
 • IČ: 00845451
 • Sídlo:
  • Ulice: Prokešovo náměstí
  • Číslo popisné: 1803/8
  • Městská část: Moravská Ostrava
  • Město: Ostrava
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 70200
 • http://www.ovajih.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018