Zpět

Standardizace úseku OSPOD v Bystřici nad Pernštejnem

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00069

Cílem projektu je zajistit standardizované pracoviště sociálně právní ochrany dětí naplněním standardů kvality na Městském úřadě v Bystřici nad Pernštejnem.Dílčí cíle projektu:1. Navýšení počtu pracovníků OSPOD - Stávající stav pracovníků OSPOD je nyní 3 úvazky, navýšení o jednoho nového pracovníka OSPOD, t.j. nově 4 úvazky na OSPOD. 2. Počet úspěšných absolventů kurzů-Profesní rozvoj  nového a stávajících pracovníků bude realizován osmi jednodenními kurzy v průběhu 17 měsíců. 3. Supervize- za podpory nezávislého odborného pracovníka - supervizora bude podpořen profesionální a osobnostní rozvoj zaměstnanců OSPOD4. Materiální a technické vybavení nově přijatého pracovníka - zlepšení pracovního prostředí


Z výpočtu dle vyhlášky 473/2012 Sb. vyplývá, že OSPOD v Bystřici n. P. má mít minimálně 4 pracovníky, kteří vykonávají práci na úseku sociálně právní ochrany dětí. V současné době jsou ve stavu 3 sociální pracovníci se 3 úvazky. Počet dětí do 18 let věku ve správním obvodu OPR Bystřice n.P. je k 31.12.2012 ( z údajů ČSÚ)  3454.Z výše uvedeného vyplývá, že OSPOD v Bystřici n.P. by měl mít minimálně 4 pracovníky.Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem posílí realizací projektu personálně úsek sociálně právní ochrany dětí, zajistí další profesní rozvoj zaměstnanců OSPOD formou dalšího vzdělávání a supervize a materiálně technickým vybavením nového pracovníka. 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace

Příjemce

 • Město Bystřice nad Pernštejnem
 • IČ: 00294136
 • Sídlo:
  • Ulice: Příční
  • Číslo popisné: 405
  • Městská část: Bystřice nad Pernštejnem
  • Město: Bystřice nad Pernštejnem
  • Kraj: Kraj Vysočina
  • PSČ: 59301
 • http://www.bystricenp.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018