Zpět

Standardy činností spojených s provozem vápenických pecí typu MAERZ firmy VÁPENKA VITOŠOV s.r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/92.00081

 


Obsahem projektu je především realizace specifického vzdělávání zaměstnanců pro potřeby VÁPENKY VITOŠOV, jedinečného výrobce přípravy suroviny pro vápenické pece mokrou úpravou vápenců.


Obsahem projektu je vzdělávání zaměstnanců zaměřené na prohloubení, rozšíření a zvýšení kvalifikace zaměstnanců žadatele. Cílovou skupinou projektu jsou provozní dělníci, THP zaměstnanci (mistři, směnoví technici, zaměstnanci obchodu a nákupu, zaměstnanci dopravy a expedice, konstruktéři). Projekt je určen 124 zaměstnancům žadatele.


 


Cílů projektu bude dosaženo realizací dvou KA:


 


KA 01: S - Specifické vzdělávání pro dělnické profese (v 7 druzích kurzů bude podpořeno cca 232 účastníků).


 


KA 02: O - Obecné vzdělávání THP (v 7 druzích kurzů bude podpořeno cca 73 účastníků).


 


Konečným cílem projektu je přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy.


 


 


 


 


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2013 - 31. 10. 2014
 • Cílová skupina: Zaměstnanci společnosti VÁPENKA VITOŠOV s.r.o.; Do projektu se zapojí 124 zaměstnanců, ve složení:; - 100 výrobních dělníků; - 10 mistrů; - 14 THP (směnoví technici, konstruktéři, zaměstnanci obchodu a nákupu, dopravy a expedice).; 35 zaměstnanců překračuje věkovou hranici nad 50 let.

Příjemce

 • VÁPENKA VITOŠOV s.r.o.
 • IČ: 45196940
 • Sídlo:
  • Ulice: Hrabová 54
  • Město: Zábřeh 78901
 • http://wwwvitosov.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA III

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018